Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-06-09

Sammanträde 2016-06-09

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 19 maj 2016

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 31 maj 2016

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

9 Inhyrningsmedgivande för paviljong på Mariehällsskolan, fastigheten Ville Vessla 1

10 Inriktningsbeslut om rivning, sanering och verksamhetsanpassning inför flytt av Riksgymnasiet för rörelseindrades skolverksamhet från Skärholmen till S:t Eriks gymnasium

11 Nya namn på skolenheter

Dnr 3.4.2-10703/2015 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 000 706-2016
Dnr 1.6.1-3380/2016 (Omedelbar justering)

15 Konsekvenser av de reviderade urvalsgrunderna för skolvalet läsåret 16/17

Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Lotta Edholm m.fl. (L), John Kåberg (C) och Christian Carlsson (KD)
Dnr 1.1.3-2892/2016

16 Idrottshallar vid skolor

Svar på skrivelse från Älvsjö stadsdelsnämnd
Dnr 2.6.3-1382/2016

17 Föreningslivets tillgång till gymnastiksalar

18 Övernattning i Stockholms stad

Dnr 1.5.3-3543/2016 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Skolskjuts

Svar på remisser från kommunsstyrelsen, dnr 108-147/2016 och 108-90/2016
Dnr 1.6.1-3544/2016 och 1.6.1-3553/2016

20 Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms läns tjänster

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 000413/2016
Dnr 1.6.1-4265/2016 (Omedelbar justering)

21 Anmälan till kvalitetsutmärkelsen 2016

Dnr 2.5.3-5690/2016 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1-5640/2016 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 19 maj 2016

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 31 maj 2016

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§10 Inriktningsbeslut om rivning, sanering och verksamhetsanpassning inför flytt av Riksgymnasiet för rörelsehindrades skolverksamhet från Skärholmen till S:t Eriks gymnasium

§11 Nya namn på skolenheter

§18 Övernattning i Stockholms stad

§20 Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms läns tjänster

§21 Anmälan till kvalitetsutmärkelsen 2016

§22 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan