Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-09-26

Sammanträde 2019-09-26

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 17 september 2019

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 11 september 2019

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

6 Tillämpningsanvisningar för intag och plats i fritidshem och öppen fritidsverksamhet - Nytt informationsmaterial samt reviderade tillämpningsanvisningar

7 HIN-projektet på Björkhagens skola (etapp 4). - Genomförandebeslut

8 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället, SOU 2019:35 - Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. KS 2019/1146

9 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket. - Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 2019/1131

10 Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15). - Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. KS 2019/1180

11 Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi - Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr . KS 2019/109

12 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid Enskede gårds gymnasium

13 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning samt förlängning av avstängning elev vid Enskede gårds gymnasium


Dnr. 4.3.1-8273/2019 (omedelbar justering)

Övriga frågor

14 Övriga frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Tertialrapport 2, 2019

§6 Tillämpningsanvisningar för intag och plats i fritidshem

§7 HIN-projektet på Björkhagens skola (etapp 4).

§8 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället, SOU 2019:35 Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 2019/1131

§10 Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för

§11 Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell

§12 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av

§13 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning samt