Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-11-14

Sammanträde 2019-11-14

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport oktober 2019

Beslutsärenden

6 Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2019-2020

8 Revidering av urvalsgrunderna och synliggörande av stadens hela prioriteringsordning vid placering av elever vid skolenheter

9 Köksombyggnad på Hagsätraskolan

10 Ytterligare en naturskola i Stockholm

12 Möjligheternas Stockholm - Vision 2040

Tillkomna ärenden

13 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid S:t Eriks gymnasiesärskola

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens område

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Månadsrapport oktober 2019

§10 Ytterligare en naturskola i Stockholm

§13 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid S.t Eriks gymnasiesärskola