Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknad och vuxnas lärande > Sammanträde 2006-03-08

Sammanträde 2006-03-08

Datum
Klockan
18:30
Plats
Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

6 KY-utbildning Mediepilot – videografik och interaktiva medier

Förslag till nämndens beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande noterar informationen om KY-utbildning Mediepilot – videografik
och interaktiva medier


Ärendebeskrivning

Myndigheten för KY har beviljat C3L start av KY-utbildningen Videografik med interaktiva medier från hösten 2006. C3L planerar att profilera utbildningen mot mediepilot. Vid samman-trädet redogör Björn Ericstam från KY-ledningsgruppen kring detta. Det finns behov av särskilda marknadsföringsåtgärder för utbildningen, varför budgeten för marknadsföring ökas.

7 Verksamhetsberättelse för utvecklingsförvaltningen år 2005

Förslag till nämndens beslut

Informationen om kompletterad verksamhetsberättelse 2005 för Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande noteras.


Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse med årsbokslut för Utvecklingsförvalt-ningen för år 2005 behandlades vid NAV 2006-01-31, § 2. Vissa sifferuppgifter var ej tillgängliga vid tidpunkten för sammanträdet. Dessa föreligger nu i en kompletterad verksamhetsberättelse.

8 Detaljbudget 2006

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande
noterar förvaltningens förslag till detaljbudget 2006.
- Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande
anmäler förändringarna i bruttoramarna till kommunstyrelsen.


Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till detaljbudget 2006 enligt bilaga. Kostnader och intäkter för cafeteriorna Café Koppen och cafeterian vid Tyresö gymnasium har lagts in i bruttoramarna. Beloppen för totala intäkter och totala kostnader i bruttoramarna behöver därför förändras, vilket måste anmälas till kommun-styrelsen. Nettokostnaden blir däremot oförändrad.

9 Allmän information från förvaltningen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om aktuella frågor vid utvecklingsförvaltningen.

10 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.


Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls.

11 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas.
Mötesinformation

 

§6 KY-utbildning Mediepilot – videografik och interaktiva medier

Nämndens beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande noterar informationen om KY-utbildning Mediepilot – videografik och interaktiva medier.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Myndigheten för KY har beviljat C3L start av KY-utbildningen Videografik med interaktiva medier från hösten 2006. C3L planerar att profilera utbildningen mot mediepilot. Vid samman-trädet redogör Björn Ericstam från KY-ledningsgruppen kring detta. Det finns behov av särskilda marknadsföringsåtgärder för utbildningen, varför budgeten för marknadsföring ökas.
_____________________________________________________

§7 Verksamhetsberättelse för utvecklingsförvaltningen år 2005

Nämndens beslut

Informationen om kompletterad verksamhetsberättelse 2005 för Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse med årsbokslut för Utvecklingsförvalt-ningen för år 2005 behandlades vid NAV 2006-01-31, § 2. Vissa sifferuppgifter var ej tillgängliga vid tidpunkten för sammanträdet. Dessa föreligger nu i en kompletterad verksamhetsberättelse.

_____________________________________________________

§8 Detaljbudget 2006

DNr 2006 NAV 011

Nämndens beslut

- Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

noterar förvaltningens förslag till detaljbudget 2006.

- Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

anmäler ökningen med 1.218 tkr i bruttoramarna för totala intäkter respektive totala kostnader till kommunstyrelsen.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till detaljbudget 2006 enligt bilaga. Kostnader och intäkter för cafeteriorna Café Koppen och cafeterian vid Tyresö gymnasium har lagts in i bruttoramarna. Beloppen för totala intäkter och totala kostnader i bruttoramarna behöver därför båda ökas med 1.218 tkr, vilket måste anmälas till kommunstyrelsen. Nettokostnaden blir däremot oförändrad.

Vid sammanträdet redogör förvaltningen för månadsrapport per 2006 02 28 för Arbetscentrum respektive C3L.
_____________________________________________________

§9 Allmän information från förvaltningen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om aktuella frågor vid utvecklingsförvaltningen :

- personer med tillfälliga uppehållstillstånd

- förhandlingar kring Villa Victoria

- Plusjobb och förhandlingar kring dessa

- Margareta Ternstedts studiebesök på C3L och SFI

- körkortsteoriundervisning för vårdstuderande

- högskolekontakter

- arbete med katalog och kursutbud inför hösten 2006

- personalfrågor

_____________________________________________________

§10 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls.
_____________________________________________________

§11 Rapport från möten med revisorerna och bokslutsberedningen

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Rapport lämnades från möten med revisorerna och med bokslutsberedningen.
_____________________________________________________