Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknad och vuxnas lärande > Sammanträde 2005-05-10

Sammanträde 2005-05-10

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§30 Information om C3L

Nämndens beslut

Informationen om verksamheten vid C3L noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om verksamheten vid C3L.

_____________________________________________________

§31 Ekonomi

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redovisas månadsuppföljning per april 2005. _____________________________________________________

§32 Allmän information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträder redogör förvaltningschef Peter Hellsten för aktuella frågor vid Utvecklingsförvaltningen och förvaltningens arbete med målsättningar samt verksamhets- och planerings-modell.

_____________________________________________________

§33 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls.

_____________________________________________________


§34 Meddelanden

Nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas.

_____________________________________________________