Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknad och vuxnas lärande > Sammanträde 2005-06-09

Sammanträde 2005-06-09

Datum
Klockan
14:45
Plats
Mötesinformation

 

§35 Information om Arbetscentrums arbetsplatser

Nämndens beslut

Informationen om verksamheten vid Arbetscentrums arbetsplatser noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om verksamheten vid några av Arbetscentrums arbetsplatser.

_____________________________________________________

§36 Ekonomi

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redovisas månadsuppföljning per 31 maj 2005.

Se bilagor.
_____________________________________________________

§37 Verksamhets - och planeringsmodell

Nämndens beslut

Informationen om förvaltningens förslag till Verksamhets- och planeringsmodell med målsättningar noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om förvaltningens förslag till Verksamhets- och planeringsmodell med målsättningar. Se bilaga.

_____________________________________________________


§38 Allmän information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträder redogör förvaltningschef Peter Hellsten för aktuella frågor vid Utvecklingsförvaltningen.
_____________________________________________________

§39 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls.
_____________________________________________________