Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknad och vuxnas lärande > Sammanträde 2005-12-06

Sammanträde 2005-12-06

Datum
Klockan
18:30
Plats

67 Studerandeenkäter vid C3L

Nämndens beslut

Informationen om studerandeenkäter vid C3L noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet presenteras rapport om studerandeenkäter gjorda vid C3L :
- allmän studerandeenkät 2005
- uppföljning av omvårdnadsprogrammet åren 1998-2004

68 Statistik för C3L

Nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet presenteras statistik för C3L omfattande tiden januari till juni 2005.

69 Integrationsfrågor

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att hålla ett tvådagarsseminarium om integrationsfrågor.


Ärendebeskrivning

För en fördjupad diskussion om integrationsfrågor föreslås ett tvådagarsseminarium för nämnden.

70 Allmän information från förvaltningen

Nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om aktuella frågor vid utvecklingsförvaltningen.

71 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.


Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls :
- Interkommunala ersättningar
- Samarbetsavtal om ungdomsinsatser

72 Meddelanden

Nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas.
Mötesinformation

 

§67 Studerandeenkäter vid C3L

Nämndens beslut

Informationen om studerandeenkäter vid C3L noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet presenteras rapport om studerandeenkäter gjorda vid C3L :

- allmän studerandeenkät 2005

- uppföljning av omvårdnadsprogrammet åren 1998-2004

_____________________________________________________

§68 Statistik för C3L

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet presenteras statistik för C3L omfattande tiden januari till juni 2005.
_____________________________________________________

§69 Integrationsfrågor

Dnr 2005 NAV 041

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att hålla ett tvådagarsseminarium om integrationsfrågor 9-10 maj 2006.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För en fördjupad diskussion om integrationsfrågor föreslås ett tvådagarsseminarium för nämnden.

_____________________________________________________

§70 Allmän information från förvaltningen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om aktuella frågor vid utvecklingsförvaltningen.

_____________________________________________________

§71 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls :

- Interkommunala ersättningar

- Samarbetsavtal om ungdomsinsatser

_____________________________________________________