Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknad och vuxnas lärande > Sammanträde 2006-10-17

Sammanträde 2006-10-17

Datum
Klockan
18:30
Plats

42 Rapport om uppföljning av ekonomiassistentutbildningen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om uppföljningen av ekonomiassistentutbildningen vid C3L.

43 Rapport om sommarjobben 2006

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________


Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde lämnas rapport om sommarjobben 2006.
_____________________________________________________

44 Ekonomisk rapport per den 30 september 2006

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________


Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde lämnas ekonomisk rapport per den 30 september 2006.
_____________________________________________________

45 Diskussion om nämndens mål 2007

Förslag till nämndens beslut

(Öppen diskussion förs på sammanträdet).


Ärendebeskrivning

Nämndens mål för år 2007 har behandlats i samband med strategi- och budgetplanen 2007-2009. Se § 35 på nämndens sammanträde 12 september 2006. Anpassning hade då inte gjorts med avseende på organisationsförändringen per 2006-09-01. Därför kommer nämnden att fortsätta att diskutera målen för år 2007.
_____________________________________________________

46 Kalendarium 2007

Förslag till nämndens beslut

Nämnden fastställer kalendariet för år 2007 enligt förslaget.


Ärendebeskrivning

Förslag till kalendarium för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande för år 2007:

Tisdagen den 30 januari 2007 kl 18.30
Tisdagen den 13 mars 2007 kl 18.30
Tisdagen den 17 april 2007 kl 18.30
Tisdagen den 22 maj 2007 kl 18.30
Tisdagen den 21 augusti 2007 kl 18.30
Tisdagen den 11 september 2007 kl 18.30
Tisdagen den 23 oktober 2007 kl 18.30
Tisdagen den 11 december 2007 kl 18.30
_____________________________________________________

47 Allmän information från förvaltningen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om aktuella frågor vid utvecklingsförvaltningen :
- Aktuella arbetslöshetssiffror
- Personal
_____________________________________________________

48 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.
_____________________________________________________


Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls.
- Statsbidragsansökan
- Avtal handikappomsorgen
_____________________________________________________

49 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.
_____________________________________________________


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas.
_____________________________________________________
Mötesinformation

 

§42 Rapport om uppföljning av ekonomiassistentutbildningen

DNr 2006 NAV 030

Nämndens beslut

- Informationen om uppföljningen av ekonomiassistent-utbildningen noteras.

- Uppdrag lämnas till förvaltningen att under år 2007 följa upp barnskötarutbildningen vid C3L.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om uppföljningen av ekonomiassistentutbildningen vid C3L.

____________________________________________________

§43 Rapport om feriearbeten för skolungdomar 2006

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde lämnas rapport om feriearbeten för skolungdomar 2006.

_____________________________________________________

§44 Ekonomisk rapport per den 30 september 2006

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde lämnas ekonomisk rapport per den 30 september 2006.

_____________________________________________________


§45 Kalendarium 2007

DNr 2006 NAV 031

Nämndens beslut

Nämnden fastställer kalendariet för år 2007 enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Förslag till kalendarium för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande för år 2007:

Tisdagen den 30 januari 2007 kl 18.30

Tisdagen den 13 mars 2007 kl 18.30

Tisdagen den 17 april 2007 kl 18.30

Tisdagen den 22 maj 2007 kl 18.30

Tisdagen den 21 augusti 2007 kl 18.30

Tisdagen den 11 september 2007 kl 18.30

Tisdagen den 23 oktober 2007 kl 18.30

Tisdagen den 11 december 2007 kl 18.30

_____________________________________________________

§46 Allmän information från förvaltningen

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om aktuella frågor vid utvecklingsförvaltningen :

- Aktuella arbetslöshetssiffror

- Personalfrågor

- Projekt Generationsväxling

- Dataprogram för arbetsmarknadsåtgärder

_____________________________________________________


§47 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls.

- Statsbidragsansökan

- Avtal handikappomsorgen

_____________________________________________________