Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-06-04

Sammanträde 2008-06-04

Datum
Klockan
17.30
Plats
Uddby gårds café

38 Uppföljning av ekonomin till och med april

44 Yttrande över motion om rätt till plats på förskolan för syskon till nyfödda tvillingar.

45 Yttrande till Skolverket över ansökan från Stiftelsen Stadsmissionens skola i Stockholm om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Stockholms kommun

47 Yttrande till Skolverket över ansökan från Gymnasiesärskolan Hugin och Munin AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Stockholms kommun.

51 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - Eget barn

52 Rapportering av delegationsbeslut