Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2021-10-26

Sammanträde 2021-10-26

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Information

Ärende 1 Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tf. bygglovschef Charlotta Klinth informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

2 Sammanträdesdatum för byggnadsnämnden 2022

Ärende 2 Diarienummer BNS-2021-660

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Datum för byggnadsnämndens sammanträden under 2022 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.¨

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdesdatum för byggnadsnämnden för 2022. Förslaget är framställt så att ärenden som ska gå vidare till kommunstyrelsen kan göra det utan dröjsmål.
Byggnadsnämnden sammanträder på tisdagar kl. 18:00.

25 januari

22 februari

22 mars

26 april

24 maj

21 juni

30 augusti

27 september

25 oktober

22 november

13 december

3 Delegationsbeslut

Ärende 3 Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under september 2021 redovisas i bifogad bilaga.

4 Meddelanden

Ärende 4 Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§61 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tf. bygglovschef Charlotta Klinth informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar om att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§62 Sammanträdesdatum för byggnadsnämnden 2022

Diarienummer BNS-2021-660

Byggnadsnämndens beslut
- Datum för byggnadsnämndens sammanträden under 2022 fastställs enligt ordförandeförslag.

25 januari

22 februari

22 mars

26 april

24 maj

28 juni

30 augusti

27 september

25 oktober

22 november

13 december

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdesdatum för byggnadsnämnden för 2022. Förslaget är framställt så att ärenden som ska gå vidare till kommunstyrelsen kan göra det utan dröjsmål.

Byggnadsnämnden sammanträder på tisdagar kl. 18:00.
25 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
21 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
22 november
13 december

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar om att:
- Datum för byggnadsnämndens sammanträden under 2022 fastställs enligt ordförandeförslag.

25 januari

22 februari

22 mars

26 april

24 maj

28 juni

30 augusti

27 september

25 oktober

22 november

13 december

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§63 Delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under september 2021 redovisas i bifogad bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§64 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.