Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2018-12-12

Sammanträde 2018-12-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

§54 Information från kvalitetsenheten

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten informerar om kvalitetsgranskningen av assistansbolaget Omsorgshuset.
 
Bilagor
Granskningsrapport personlig assistans 2018.pdf

§55 Föregående protokoll i kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2018/KS 0137 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ordföranden går igenom föregående sammanträdesprotokoll.
 
Bilagor
Protokoll.pdf

§56 Rapport från arbetsgrupperna 2018

Dnr 2018/KS 0059 001
 
Beskrivning av ärendet
- Kommunala funktionshindersrådet informeras om arbetsgruppernas verksamhet sedan senaste sammanträdet.
 
Bilagor
Minnesanteckningar Ag_Fys_181107_Ant.pdf
Samråd KFR 2018-11-26 (002).docx.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§56_prot_20181212.pdf (161 kb)

§57 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0138 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar Kommunala funktionshindersrådet om läget i pågående ärenden.
Beslut/Protokollsutdrag
§57_prot_20181212.pdf (161 kb)

§58 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen

Dnr 2018/KS 0062 10
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.
 
Bilagor
Delegationsbeslut med bilaga En plats i rörelse från Friskis & Svettis.pdf

§59 Sammanträdesplan 2019 för kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2018/KS 0399
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Sammanträdesplan för 2019 antas.
 
Beskrivning av ärendet
Rådsmöten föreslås äga rum följande datum 2019.
Onsdag 13/2
Onsdag 13/3
Onsdag 8/5
Onsdag 11/9
Onsdag 9/10
Onsdag 4/12
 
Samtliga möten är i sammanträdesrum Myggdalen kl 18:00.
Beslut/Protokollsutdrag
§59_prot_20181212.pdf (162 kb)

§60 Tillgänglighetsplan 2020

Dnr 2018/KS 0400
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar om tidsplan och framtagande av tillgänglighetsplan för 2020.
Beslut/Protokollsutdrag
§60_prot_20181212.pdf (161 kb)

§61 Godkännande av ledamöter och ersättare 2019-2022

Dnr 2018/KS 0401
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Ledamöter och ersättare 2019-2022 godkänns i enlighet med bilaga.
 
Beskrivning av ärendet
I bilaga föreslås ledamöter och ersättare till kommunala funktionshindersrådet för 2019-2022.
 
Bilagor
KRF ledamöter och ersättare 2019-2022.docx
Beslut/Protokollsutdrag
§61_prot_20181212.pdf (162 kb)

§62 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0067 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.
Beslut/Protokollsutdrag
§62_prot_20181212.pdf (161 kb)