Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2019-02-13

Sammanträde 2019-02-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inbjuden gäst kommer och redovisar om sitt område.

2 Redovisning av naturguidning 2019

Dnr 2019/KS 0088 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Naturguide Martina Kiibus redovisar om den lättvandrade naturguidningen som var
den 6 december 2018 vid Gudöån, Långsjön och Tyresta.

Bilagor
Naturguidning vid Gudöå, Långsjön och Tyresta 181206.pdf

3 Rapport från arbetsgrupperna 2019

Dnr 2019/KS 0085 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsgrupperna kultur och fritid samt fysisk tillgänglighet redovisar från sina möten.

Bilagor
Kultur och Fritid, arbetsgrupp 20190115.pdf
Fysisk tillgänglighet, arbetsgrupp 190124.pdf
Gångbro_flygbild.jpg

4 Redovisning av medel som tilldelats avdelningen kultur och bibliotek från kommunala funktionshinderrådet hösten 2018

Dnr 2019/KS 0089

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningen kultur och bibliotek redovisar de medel som mottagits från kommunala
funktionshindersrådet.

Bilagor
Redovisning till KFR för höst 2018 Kultur och bibliotek Lena Guthe.pdf

5 Information från ordföranden 2019

Dnr 2019/KS 0086 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden Christoffer Holmström informerar om revideringen av
tillgänglighetsplanen samt det nya reglementet gällande ledamöter och ersättare i
kommunala funktionshindersrådet.

6 Tillgänglighetsplan 2020

Dnr 2019/KS 0094 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut om tillgänglighetsplan för 2020 ska fattas på det andra rådsmötet 2019 för att
planen ska kunna behandlas av nämnderna i arbetet med nämndplanerna för 2020.
Vid det första rådsmötet för året behöver det stämmas av hur arbetet med planen
fortskrider.

7 Övriga frågor 2019

Dnr 2019/KS 0091 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.

§1 Information

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Säkerhetschef Maj Ingels Fagerlund redovisade om skyddsrum samt MSBs broschyr "När kriget kommer".
Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20190213.pdf (163 kb)

§2 Redovisning av naturguidning 2019

Dnr 2019/KS 0088 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Naturguide Martina Kiibus redovisar skriftligen om den lättvandrade naturguidningen som var den 6 december 2018 vid Gudöån, Långsjön  och Tyresta.
 
Bilagor
Naturguidning vid Gudöå, Långsjön och Tyresta 181206.pdf

§3 Rapport från arbetsgrupperna 2019

Dnr 2019/KS 0085 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsgrupperna kultur och fritid samt fysisk tillgänglighet redovisar från sina möten.
 
Bilagor
Kultur och Fritid, arbetsgrupp 20190115.pdf
Fysisk tillgänglighet, arbetsgrupp 190124.pdf
Gångbro_flygbild.jpg
Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20190213.pdf (162 kb)

§4 Redovisning av medel som tilldelats avdelningen kultur och bibliotek från kommunala funktionshinderrådet hösten 2018

Dnr 2019/KS 0089
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Avdelningen kultur och bibliotek redovisar de medel som mottagits från kommunala funktionshindersrådet.
 
Bilagor
Redovisning till KFR för höst 2018 Kultur och bibliotek Lena Guthe.pdf

§5 Information från ordföranden 2019

Dnr 2019/KS 0086 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ordföranden Christoffer Holmström informerar om revideringen av tillgänglighetsplanen samt det nya reglementet gällande ledamöter och ersättare i kommunala funktionshindersrådet.
Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20190213.pdf (162 kb)

§6 Tillgänglighetsplan 2020

Dnr 2019/KS 0094 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Beslut om tillgänglighetsplan för 2020 ska fattas på det andra rådsmötet 2019 för att planen ska kunna behandlas av nämnderna i arbetet med nämndplanerna för 2020. Vid det första rådsmötet för året behöver det stämmas av hur arbetet med planen fortskrider.
Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20190213.pdf (162 kb)

§7 Övriga frågor 2019

Dnr 2019/KS 0091 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Hans Moberg godkänns som sammankallande till arbetsgruppen Arbete och utbildning.
2. Ärendet återremitteras till mötet den 2 maj, med motivering att en kostnadskalkyl bör göras samt att broschyren ska revideras.
 
Beskrivning av ärendet
Två övriga frågor avhandlades.
1. Hans Moberg blir sammankallande till arbetsgruppen Arbete och utbildning.
2. Broschyren från KFR bör tryckas upp i fler exemplar och finnas i servicecenter samt på bibliotek.
Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20190213.pdf (108 kb)