Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2019-12-04

Sammanträde 2019-12-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Gäst från unga Synskadades riksförbund, Linus Forsberg

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Linus Forsberg från unga synskadades riksförbund gästar Kommunala
funktionshindersrådet.

2 Rapport från arbetsgrupperna 2019

Dnr 2019/KS 0085 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arrbetsgrupperna för Social välfärd och hälsa samt Kultur - och fritidsgruppen har haft
möte.

Bilagor
Arbetsgrupp kultur- och fritid 20191009.pdf
Arbetsgrupp social välfärd och hälsa 2019-11-11.pdf

3 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2019

Dnr 2019/KS 0087 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Funkisfestivalen beviljas 50 000 kronor till sitt evenemang 10 februari 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om
ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Delegationsbeslut Funkisfestivalen.pdf
Ansökan om medel för en del av evenemanget Funkisfestivalen.docx.pdf

4 Uppföljning av delårsrapporter samt målen i tillgänglighetsplanen för 2019

Dnr 2019/KS 0311

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Uppföljning av nämndernas delårsrapporter samt målen och aktiviteter i
tillgänglighetsplanen för 2019.

Bilagor
Tillgänglighetsplan 2019 slutversion.pdf
KFR uppföljning tillgänglighetsplan delår 2019.xlsx
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-09-24 § 57.pdf
Delårsrapport 2019 Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-09-25 §
1078.pdf
Protokollsutdrag 20190925 §9 2 Delårsrapport 2 2019 Barn - och
utbildningsnämnden.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018 -09-30 § 75.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-09-26 § 79.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -09-24 § 1085.pdf

§42 Information från stadsbyggnadsförvaltningen

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Christina Bolinder informerar om hur planprocessen fungerar.

§43 Rapport från arbetsgrupperna 2019

Dnr 2019/KS 0085 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsgrupperna för social välfärd och hälsa, kultur - och fritidsgruppen och
fysisk tillgängligheten har haft möte.

Bilagor
Arbetsgrupp kultur- och fritid 20191009.pdf
Arbetsgrupp social välfärd och hälsa 2019-11-11.pdf
Arbetsgrupp fysisk tillgänglighet 190408.pdf
Arbetsgrupp fysisk tillgänglighet 191107.pdf

§44 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2019

Dnr 2019/KS 0087 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om
ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Delegationsbeslut Funkisfestivalen.pdf
Ansökan om medel för en del av evenemanget Funkisfestivalen.docx.pdf
Delegationsbeslut, funkisfestivalen.pdf

§45 Uppföljning av delårsrapporter samt målen i tillgänglighetsplanen för 2019

Dnr 2019/KS 0311

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Uppföljning av nämndernas delårsrapporter samt målen och aktiviteter i
tillgänglighetsplanen för 2019.

Bilagor
Tillgänglighetsplan 2019 slutversion.pdf
KFR uppföljning tillgänglighetsplan delår 2019.xlsx
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-09-24 § 57.pdf
Delårsrapport 2019 Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-09-25 § 1078.pdf
Protokollsutdrag 20190925 §9 2 Delårsrapport 2 2019 Barn - och utbildningsnämnden.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018 -09-30 § 75.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-26 § 79.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -09-24 § 1085.pdf

§46 Information från ordföranden 2019

Dnr 2019/KS 0086 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Christoffer Holmström återrapporterar efter mötet med kommundirektör Stefan Hollmark gällande tillgängligheten i Tyresö kommunhus. Kommundirektören har gett fastighetschefen i uppdrag att se över och tillgänglighetsanpassa kommunhuset.

§47 Rapport från naturguidning 2019

Dnr 2019/KS 0088 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Naturguide Martina Kiibus redovisar skriftligen från sina naturguidningar.

Bilagor
Naturguidning från Långsjön till Tyresö-Flaten 20191015.pdf
Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön, 20191003.pdf