Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2020-03-11

Sammanträde 2020-03-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

§10 Information från kultur- och fritidsförvaltningen samt Friskis & Svettis

Kommunala funktionshindersrådets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Susanne Svidén fritidssamordnare från kultur- och fritidsförvaltningen informerar om vad som är aktuellt på förvaltningen. Eva Berglind och Josefin Wahlberg från Friskis & Svettis informerar om projektet ”En plats i rörelse”. Det är ett projekt för barn med adhd. Där de tränar tillsammans med sina föräldrar.  Friskis & Svettis informerade också om att dom har pass för äldre synnedsatta, fysiskt funktionsnedsatta, intellektuellt nedsatta och seniorpass.

§11 Förslag till tillgänglighetsplan 2021

Dnr 2020/KS 0052 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen
1.  Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan. 
 
2.  Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2021 behandlas av kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2021-2023 samt förslag på aktiviteter för 2021.  Kommunala funktionshindersrådet föreslår kommunstyrelsen besluta att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter 2021 behandlas av kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att kommunala funktionshindersrådet beslutar att:
 
1.  Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan. 
 
2.  Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2021 behandlas av kommunstyrelsen.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller
ordförandeförslaget och finner att kommunala funktionshindersrådet bifaller det.  
 
Bilagor
Förslag till tillgänglighetsplan med aktiviteter 2021.doc

§12 Information från ordföranden

Dnr 2020/KS 0049 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
-  Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden redovisar muntligen den information han fått från löneenheten gällande felaktig arvodesutbetalning.

§13 Rapport arbetsgrupperna

Dnr 2020/KS 0047 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsgruppen för IT och kommunikation hade möte den 24 februari 2020, se bilaga.
 
Bilagor
IT-gruppen möte 2020-02-24.pdf

§14 Meddelande till kommunala funktionshindersrådet 2020

Dnr 2020/KS 0050 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Meddelande som inkommit till kommunala funktionshindersrådet redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
Skräddarsydda naturguidningar - info.pdf

§15 Övriga frågor

Dnr 2020/KS 0048 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
-  Ordförande ges i uppdrag att finna en lösning så att rådsmedlemmar ska kunna skriva ut och kopiera handlingar på kommunens skrivare.
 
Beskrivning av ärendet
Alireza Azarbad tar upp frågan om svårigheter att kunna kopiera/skriva ut handlingar då rådsmedlemmarna inte har behörighet att göra detta när de är i
kommunhuset.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att kommunala funktionshindersrådet beslutar att:
 
Ordförande ges i uppdrag att finna en lösning så att rådsmedlemmar ska kunna
skriva ut och kopiera handlingar på kommunens skrivare.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller
ordförandeförslaget och finner att kommunala funktionshindersrådet bifaller det.