Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2009-10-22

Sammanträde 2009-10-22

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

60 Arbetsmarknadsfrågor

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet den 17 september, § 51, lämnade förvaltningen information i arbetsmarknadsfrågor.

Med anledning av denna information har ordföranden lämnat följande uppdrag:
- Förvaltningen ges i uppdrag att göra ett flödesschema över samtliga stöd, bidrag och åtgärder till den som är arbetslös i kommunen.
- Förvaltningen ges också i uppdrag att beskriva hur de olika flödena samverkar och påverkar varandra ekonomiskt, socialt och utbildningsmässigt.

Vid sammanträdet det 22 oktober kommer förvaltningen att lämna svar på dessa uppdrag.

61 Sammanträdesplan 2010

Förslag till nämndens beslut

Sammanträdesplanen för år 2010 fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2010 är:
- torsdagen den 4 februari 2010 kl 19.00
- torsdagen den 18 mars 2010 kl 19.00
- torsdagen den 22 april 2010 kl 19.00
- torsdagen den 27 maj 2010 kl 19.00
- torsdagen den 26 augusti 2010 kl 19.00
- torsdagen den 23 september 2010 kl 19.00
- torsdagen den 28 oktober 2010 kl 19.00
- torsdagen den 25 november 2010 kl 19.00.

62 Informationen från möte med revisorerna

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ordföranden och förste och andre vice ordföranden har träffat revisorerna den 22 oktober 2009. Information från mötet lämnas till nämnden.

63 Ekonomisk rapport per den 30 september 2009

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 30 september 2009 finns enligt bilaga.

64 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen.

65 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

66 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Återkallande av rätten till bidrag och därmed statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan Tyresö Enskilda gymnasium i Tyresö kommun
- Statsbidragsfördelning 2009 för inköp av barn- och ungdomslitteratur.

67 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning
Mötesinformation

 

§60 Arbetsmarknadsfrågor

DNr 2009 GAN 079

Nämndens beslut

Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa vilka regler som gäller för kommunens samspel med staten inom arbetsmarknadssektorn samt kartlägga vad som är möjligt att lokalt åstadkomma. Rapportering ska ske på nästa nämndsammanträde.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet den 17 september 2009, § 51, lämnade förvaltningen information i arbetsmarknadsfrågor.

Med anledning av denna information har ordföranden lämnat följande uppdrag:

- Förvaltningen ges i uppdrag att göra ett flödesschema över samtliga stöd, bidrag och åtgärder till den som är arbetslös i kommunen.

- Förvaltningen ges också i uppdrag att beskriva hur de olika flödena samverkar och påverkar varandra ekonomiskt, socialt och utbildningsmässigt.

Vid sammanträdet den 22 oktober 2009 kommer förvaltningen att lämna svar på dessa uppdrag.

_____________________________________________________

§61 Sammanträdesplan 2010

DNr 2009 GAN 080

Nämndens beslut

Sammanträdesplanen för år 2010 fastställs enligt förslaget.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2010 är:

- torsdagen den 4 februari 2010 kl 19.00

- torsdagen den 18 mars 2010 kl 19.00

- torsdagen den 22 april 2010 kl 19.00

- torsdagen den 27 maj 2010 kl 19.00

- torsdagen den 26 augusti 2010 kl 19.00

- torsdagen den 23 september 2010 kl 19.00

- torsdagen den 28 oktober 2010 kl 19.00

- torsdagen den 25 november 2010 kl 19.00.

_____________________________________________________

§62 Informationen från möte med revisorerna

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordföranden och förste och andre vice ordföranden har träffat revisorerna den 22 oktober 2009. Information från mötet lämnas till nämnden.

_____________________________________________________

§63 Ekonomisk rapport per den 30 september 2009

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 30 september 2009 finns enligt bilaga.

_____________________________________________________

§64 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- invigningen av de nya gymnasieprogrammen

- finansdag på gymnasiet den 10 november 2009

- deltagande på gymnasiemässan i Älvsjö 19-21/11 2009

- arbete med övergångsplan särskolan

- uppföljningsansvaret för ungdomar.

_____________________________________________________

§65 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§66 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Återkallande av rätten till bidrag och därmed statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan Tyresö Enskilda gymnasium i Tyresö kommun

- Statsbidragsfördelning 2009 för inköp av barn- och ungdomslitteratur.