Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2012-06-13

Sammanträde 2012-06-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
C3L, Sal 4 111, plan 11/2, Bollmora gårdsväg 12, 135 39 Tyresö

41 Programutbud Tyresö gymnasium hösten 2012

DNr 2012 GAN 0047

Förslag till nämndens beslut

Enligt förslaget


Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår programutbud för Tyresö gymnasium hösten 2012 enligt bifogade tjänsteskrivelse.

42 Programutbud Tyresö gymnasium hösten 2013

DNr 2012 GAN 0044

Förslag till nämndens beslut

Enligt förslaget


Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår programutbud för Tyresö gymnasium hösten 2013 enligt bifogade tjänsteskrivelse.

43 Interkommunal ersättning gymnasiesärskola 2012

DNr 2012 GAN 0045

Förslag till nämndens beslut

Bifogad prislista för Tyresö kommuns gymnasiesärskola år 2012 godkännes.

Ärendebeskrivning

En prislista har tagits fram för den frivilliga gymnasiesärskolan år 2012 gällande den interkommunala ersättningen. Denna prislista baseras på 2011 års prisnivåer uppräknat med 3 % och ska tillämpas från höstterminen 2012.

44 MeddelandenFörslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Remiss på motion (mp) för hållbar jämställdhetsarbete (se bilaga). DNr 2012 GAN 0046


§ 45 Målkonferens


Förslag till nämndens beslut

Datum för nämndens målkonferens fastställs till .....


Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde fastställs datum för målkonferens för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

45 Målkonferens

Förslag till nämndens beslut

Datum för nämndens målkonferens fastställs till .....


Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde fastställs datum för målkonferens för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.§41 Programutbud Tyresö gymnasium läsåret 2012/2013

DNr 2012 GAN 0047

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till programutbud för Tyresö gymnasium för läsåret 2012/2013.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår programutbud för Tyresö gymnasium läsåret 2012/2013 enligt bifogade tjänsteskrivelse.

_____________________________________________________

§42 Programutbud Tyresö gymnasium läsåret 2013/2014

DNr 2012 GAN 0044

Nämndens beslut

Ärendet programutbud för Tyresö gymnasium läsåret 2013/20214 återremitteras till förvaltningen. Ärendet tas åter upp på nämndens sammanträde den 6 september 2012.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen lämnar förslag på programutbud för Tyresö gymnasium läsåret 2013/2014.

_____________________________________________________

§43 Interkommunal ersättning gymnasiesärskola 2012

DNr 2012 GAN 0045

Nämndens beslut

Bifogad prislista för Tyresö kommuns gymnasiesärskola år 2012 godkännes.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

En prislista har tagits fram för den frivilliga gymnasiesärskolan år 2012 gällande den interkommunala ersättningen. Denna prislista baseras på 2011 års prisnivåer uppräknat med 3 % och ska tillämpas från höstterminen 2012.

_____________________________________________________

§44 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Remiss på motion (mp) för hållbart jämställdhetsarbete (se bilaga). DNr 2012 GAN 0046

_____________________________________________________

 

§45 Konferens för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndens beslut

Nämndens konferens kommer att äga rum onsdagen

den 29 augusti 2012 kl 9.00-16.00 på Tyresö gymnasium.

På förmiddagen behandlas nämndens mål och på eftermiddagen det drogförebyggande arbetet på Tyresö gymnasium.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde fastställs datum för konferens för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

_____________________________________________________