Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-05-22

Sammanträde 2014-05-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen-25

§63 Programutbud gymnasiet läsåret 2014/2015

Dnr 2014/GAN 0058 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Vid Tyresö gymnasium startar till höstterminen 2014:
- Bygg- och anläggningsprogrammet
- Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning måleri
- El- och energiprogrammet, inriktning dator och kommunikationsteknik
- El- och energiprogrammet, inriktning elteknik
- Fordons- och transportprogrammet
- Hotell- och turismprogrammet.

Följande program startar inte till höstterminen 2014, men erbjuds till ett nytt söktillfälle med start höstterminen 2015:
- Hantverksprogrammet, inriktning frisör
- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap
- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap
- Teknikprogrammet, inriktning design och produktutveckling
- Teknikprogrammet, inriktning information- och medieteknik

Inga antagningar sker till det naturvetenskapsprogrammet, som avvecklas helt när befintliga årskurser avslutat sin utbildning.

Reservation
Kristjan Vaigur (S), Luis Arias Vera (MP) och Ulla Hoffmann (V) reserverar sig mot beslutet och inkommer med gemensam reservation.

Beskrivning av ärendet
Perioden för omval till gymnasieskolan slutade den 15 maj 2014. Statistik för hur valen till olika program utfallit finns i bilaga. Utifrån de redovisade söksiffrorna ska nämnden fatta beslut om vilka program som ska starta läsåret 2014/2015 vid Tyresö gymnasium.

Vid nämndens sammanträde 2013 06 13, § 59 bestämdes att programutbudet vid Tyresö gymnasium hösten 2014 skulle omfatta:
- Bygg- och anläggningsprogrammet
- El- och energiprogrammet
- Fordons- och transportprogrammet
- Naturvetenskapsprogrammet
- Teknikprogrammet
- Hantverksprogrammat, frisör
- Hotell- och turismprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Introduktionsprogrammet
- Gymnasiesärskolan.

Förvaltningen har efter omvalstidens slut den 15 maj 2014 gjort bifogade utredning av programutbudet på Tyresö gymnasium inför höstterminen 2014.

Om program inte startas har eleverna rätt att ändra sitt förstahandalternativ fram till den 13 juni 2014 inom den gemensamma gymnasieregionen.

Bilagor
Sökande efter omvalsperioden 140516.pdf
Tjänsteskrivelse programutbud TYG 2014.pdf
Ordförandebeslut.pdf