Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2016-03-17

Sammanträde 2016-03-17

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2016/GAN 0027 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden.

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2016/GAN 0021 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per 2016-02-29 redovisas på sammanträdet.

3 Behovsanalys gymnasie- och arbetsmarknasnämnden

Dnr 2016/GAN 0048

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för nämndens verksamhetsområden för åren 2017-2021. Behovsanalyserna kommer att utgöra underlag till den strategiska planeringen av kommunplanen, samt till nämndernas planeringsarbete för 2017 och framöver.

Bilagor
tjänsteskrivelse GAN behovsanalys.docx
Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 8 Arbetscentrum.pdf

4 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/GAN 0022 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om aktuell relevant information
- Arbetslöshetsstatistik
- Ny bosättningslag
- Evakueringsboendet

Bilagor
Arbetslösheten 2016-2014.pdf

5 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2016/GAN 0026 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).

Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen

6 Statsbidrag 2016

Dnr 2016/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Relevanta ansökningar, beslut och redovisningar om statsbidrag bifogas.

Ansökan
- Ansökan statsbidrag kommunal vuxenutbildning

Beslut från skolverket
- Statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå 2016
- Statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå 2016
- Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2016
- Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 2016

Bilagor
Ansökan statsbidrag kommunal vuxenutbildning 2016-02-25.pdf
1182 Statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.2016.pdf
1182 Beslutsmeddelande statsbidrag för kommunal vuxenutbildning 2016.pdf
1183 Statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå 2016.pdf
1183 Beslutsbilaga yrkesvuxplatser 2016.pdf
1184 Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2016.pdf
1184 Beslutsbilaga trainee 2016.pdf
1186 Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 2016.pdf

7 Meddelande

Dnr 2016/GAN 0025 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden redovisas för nämnden.

- Skolinspektionen, beslut efter riktad tillsyn
- Reviderat avtal för Gymnasieantagningen, KSL

Bilagor
Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn vuxenutbildningen.pdf
reviderat avtal för Gymnasieantagningen, KSL.pdf
Finansiering PM.pdf
Avtal.pdf

§11 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2016/GAN 0027 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden. Det rapporterades inga beslut för perioden.

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20160317.pdf (151 kb)

§12 Ekonomisk rapport

Dnr 2016/GAN 0021 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per 2016-02-29 redovisas på sammanträdet.

Bilagor
Ekonomisk rapport GAN februari.pdf

§13 Behovsanalys gymnasie- och arbetsmarknasnämnden

Dnr 2016/GAN 0048

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för nämndens verksamhetsområden för åren 2017-2021. Behovsanalyserna kommer att utgöra underlag till den strategiska planeringen av kommunplanen, samt till nämndernas planeringsarbete för 2017 och framöver.

Bilagor
tjänsteskrivelse GAN behovsanalys.docx
Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola.docx
Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning.docx
Behovsanalys för verksamhetsområde 8 Arbetscentrum.docx

§14 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/GAN 0022 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om aktuell relevant information
- Arbetslöshetsstatistik
- Ny bosättningslag
- Evakueringsboende
- Mattias Odhner Larsson rektor på Tyresö gymnasium sa upp sig från sin tjänst 2016-02-26.

Bilagor
Arbetslösheten 2016-2014.pdf

§15 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2016/GAN 0026 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).

Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Det fanns för perioden inga fall att rapportera.

Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20160317.pdf (152 kb)

§16 Statsbidrag 2016

Dnr 2016/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Relevanta ansökningar, beslut och redovisningar om statsbidrag bifogas.

Bilagor
Ansökan statsbidrag kommunal vuxenutbildning 2016-02-25.pdf
1182 Statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.2016.pdf
1182 Beslutsmeddelande statsbidrag för kommunal vuxenutbildning 2016.pdf
1183 Statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå 2016.pdf
1183 Beslutsbilaga yrkesvuxplatser  2016.pdf
1184 Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2016.pdf
1184 Beslutsbilaga trainee 2016.pdf
1186 Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 2016.pdf
DUA ansökan.pdf

§17 Meddelande

Dnr 2016/GAN 0025 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden redovisas för nämnden.

Bilagor
Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn vuxenutbildningen.pdf
reviderat avtal för Gymnasieantagningen, KSL.pdf
Finansiering PM.pdf
Avtal.pdf