Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2016-10-27

Sammanträde 2016-10-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndplan 2017

Dnr 2016/GAN 0069 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
1. Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasieskola, 7 Vuxenutbildning och 8 Arbetscentrum. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, nämndplan 2017 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd.pdf
Nämndplan 2017 - gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.pdf

§61 Nämndplan 2017

Dnr 2016/GAN 0069 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden antas med framlagda justeringar av texten.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kristjan Vaigur (S) meddelar att tjänstgörande socialdemokratiska ledamöter inte deltar i beslutet med hänvisning till egen kommunplan.

Luis Arias Vera (MP) reserverar sig och deltar inte i beslutet med hänvisning till egen kommunplan.

Ulla Hoffmann (V) deltar inte i beslutet med hänvisning till egen kommunplan.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasieskola, 7 Vuxenutbildning och 8 Arbetscentrum. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Beslutsgång
Mötet beslutade justera texten på sidan 10 och sidan 11 i nämndplanen.

Nuvarande lydelse sidan 10 i nämndplanen:
Tyresö gymnasium behöver få flera elever och det behövs en satsning på marknadsförning genom många olika kanaler.

Ny lydelse sidan 10 i nämndplanen:
Tyresö gymnasium behöver få fler elever på nationella gymnasieprogrammen och det behövs en satsning på marknadsföring genom många olika kanaler.

Nuvarande lydelse sidan 11 i nämndplanen:
Det aktuella världsläget med många stora flyktingströmmar i Europa påverkar Tyresö kommun på flera områden.

Ny lydelse sidan 11 i nämndplanen:
Det aktuella världsläget med många människor på flykt i Europa påverkar Tyresö kommun på flera områden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, nämndplan 2017 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd.pdf
Nämndplan 2017 - GAN.pdf