Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2018-08-30

Sammanträde 2018-08-30

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Ekonomisk rapport

Dnr 2018/GAN 0015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för juli redovisas för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk rapport GAN juli 2018.pdf

2 Förvaltningschefens information

Dnr 2018/GAN 0012

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Arbetslöshetsstatistik
- Uppdragslistan
- Information om slutantagningen

Bilagor
GAN uppdrag.pdf
Tyresö kommun slutlig antagning.pdf

3 Statsbidrag

Dnr 2018/GAN 0014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.

Beviljade statsbidrag:

Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram 2018: Skolverket har beslutat att ändra beviljat belopp för Tyresö kommun till 1 850 900 kronor.

Statsbidrag för gymnasial lärling 2018: Skolverket har beslutat att bevilja Tyresö kommuns ansökan om 712 500 kronor.

Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb samt för tidsbegränsat anställda inom vården för 2018: Skolverket har beslutat att ändra beviljat belopp för Tyresö kommun till 142 500 kronor.

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2017/2018 (Lärarlönelyftet): Skolverket beslutar att bevilja Tyresö kommuns rekvisition. Tyresö kommun beviljas 6 014 739 kronor (527 287 kronor avser Tyresö gymnasium).

Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek för 2018/2019: Skolverket har beslutat att delvis bevilja Tyresö kommuns ansökan. Tyresö kommun beviljas bidrag motsvarande 47 procent (126 782 kronor) av de tjänster kommunen har sökt.

Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Yrkesvux samt Yrkesvux + SFI för 2018: Skolverket har beslutat att ändra beviljat belopp för Haninge kommun från 32 980 000 till 34 255 000 kronor.

Statsbidrag till skolhuvudmän om inrättar karriärsteg för lärare för 2017/2018 (Karriärtjänster): Skolverket har beslutat att bevilja Tyresö kommuns rekvisition, kommunen erhåller 2 849 828 kronor i statsbidrag. (141 667 kronor avser Tyresö gymnasium och 159 375 kronor avser C3L)

Bilagor
Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Yrkesvux samt YrkesvuxSFI för 2018.pdf
Ändrat beslut om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Yrkesvux samt YrkesvuxSFI för 2018.pdf
Skolverkets beslut om omprövning av ansökan om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram 2018.pdf
Skolverkets beslut om statsbidrag för gymnasial lärling 2018.pdf
Skolverkets beslut om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb samt för tidsbegränsat anställda inom vården för 2018.pdf
Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2017, 2018.pdf
Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek 2018-2019.pdf
Statsbidrag till skolhuvudmän om inrättar karriärsteg för lärare för 2017, 2018.pdf

4 Kränkande behandling

Dnr 2018/GAN 0013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

5 Meddelande

Dnr 2018/GAN 0030

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om:

- STORSTHLMs rapport: Gymnasiebehovet 2018 - trender och kunskap om Stockholms läns gymnasieregion

- Granskningen av Tyresö kommuns korruptionsförebyggande arbete. Den bifogade skrivelsen och rapporten är ställd till kommunstyrelsen för besvarande.

Bilagor
Revisionsrapport - Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse - Grankning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Gymnasiebehovet 2018. Trender och kunskap om Stockholms läns gymnasieregion.pdf

6 Anmälan delegationsbeslut 2018

Dnr 2018/GAN 0070 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Undertecknad har med stöd av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning beslutad 2017-12-12 § 77, fattat beslut om:

- Godkännande av förfrågningsunderlag i upphandlingen Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 2019-2022.

Bilagor
Godkännande av förfrågningsunderlag i upphandlingen Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 2019-2022.pdf
Rättegångsfullmakt Tyresö-20180703091939.pdf

7 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyreslen som berör nämnden

Dnr 2018/GAN 0011

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunfullmäktige 2018-06-14 § 62 Nämndorganisation för mandatperioden 2019-2022 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-06-14)

- Kommunfullmäktige 2018-06-14 §64 Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-06-14)

§38 Ekonomisk rapport

Dnr 2018/GAN 0015
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för juli redovisas för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
 
Bilagor
Ekonomisk rapport GAN juli 2018.pdf

§39 Förvaltningschefens information

Dnr 2018/GAN 0012
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
 
- Arbetslöshetsstatistik
- Uppdragslistan
- Information om slutantagningen
 
Bilagor
GAN uppdrag.pdf
Tyresö kommun slutlig antagning.pdf

§40 Statsbidrag

Dnr 2018/GAN 0014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.
 
Beviljade statsbidrag:
  
Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram 2018: Skolverket har beslutat att ändra beviljat belopp för Tyresö kommun till 1 850 900 kronor.
 
Statsbidrag för gymnasial lärling 2018: Skolverket har beslutat att bevilja Tyresö kommuns ansökan om 712 500 kronor.
 
Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb samt för tidsbegränsat anställda inom vården för 2018: Skolverket har beslutat att ändra beviljat belopp för Tyresö kommun till 142 500 kronor.
 
Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2017/2018 (Lärarlönelyftet): Skolverket beslutar att bevilja Tyresö kommuns rekvisition. Tyresö kommun beviljas 6 014 739 kronor (527 287 kronor avser Tyresö gymnasium).
 
Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek för 2018/2019: Skolverket har beslutat att delvis bevilja Tyresö kommuns ansökan. Tyresö kommun beviljas bidrag motsvarande 47 procent (126 782 kronor) av de tjänster kommunen har sökt.
 
Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Yrkesvux samt Yrkesvux + SFI för 2018: Skolverket har beslutat att ändra beviljat belopp för Haninge kommun från 32 980 000 till 34 255 000 kronor.
 
Statsbidrag till skolhuvudmän om inrättar karriärsteg för lärare för 2017/2018 (Karriärtjänster): Skolverket har beslutat att bevilja Tyresö kommuns rekvisition, kommunen erhåller 2 849 828 kronor i statsbidrag. (141 667 kronor avser Tyresö gymnasium och 159 375 kronor avser C3L)
 
Bilagor
Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Yrkesvux samt YrkesvuxSFI för 2018.pdf
Ändrat beslut om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Yrkesvux samt YrkesvuxSFI för 2018.pdf
Skolverkets beslut om omprövning av ansökan om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram 2018.pdf
Skolverkets beslut om statsbidrag för gymnasial lärling 2018.pdf
Skolverkets beslut om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb samt för tidsbegränsat anställda inom vården för 2018.pdf
Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2017, 2018.pdf
Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek 2018-2019.pdf
Statsbidrag till skolhuvudmän om inrättar karriärsteg för lärare för 2017, 2018.pdf

§41 Kränkande behandling

Dnr 2018/GAN 0013
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.
Beslut/Protokollsutdrag
§41_prot_20180830.pdf (155 kb)

§42 Meddelande

Dnr 2018/GAN 0030
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om:
 
- STORSTHLMs rapport: Gymnasiebehovet 2018 - trender och kunskap om Stockholms läns gymnasieregion
 
- Granskningen av Tyresö kommuns korruptionsförebyggande arbete. Den bifogade skrivelsen och rapporten är ställd till kommunstyrelsen för besvarande.
 
Bilagor
Revisionsrapport - Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse - Grankning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Gymnasiebehovet 2018. Trender och kunskap om Stockholms läns gymnasieregion.pdf

§43 Anmälan delegationsbeslut 2018

Dnr 2018/GAN 0070 001
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Undertecknad har med stöd av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning beslutad 2017-12-12 § 77, fattat beslut om:
- Godkännande av förfrågningsunderlag i upphandlingen Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 2019-2022.
 
Bilagor
Godkännande av förfrågningsunderlag i upphandlingen Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 2019-2022.pdf
Rättegångsfullmakt Tyresö-20180703091939.pdf

§44 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyreslen som berör nämnden

Dnr 2018/GAN 0011
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
- Kommunfullmäktige 2018-06-14 § 62  Nämndorganisation för mandatperioden 2019-2022 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-06-14)
- Kommunfullmäktige 2018-06-14 §64 Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-06-14)
Beslut/Protokollsutdrag
§44_prot_20180830.pdf (152 kb)