Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-03-13

Sammanträde 2008-03-13

Datum
Klockan
Plats

36 Tilläggsavtal avseende samverkansavtal kring kommunala gymnasieutbildningar i Stockholms län

(handlingar delas ut vid sammanträdet)
Mötesinformation

 

§36 Tilläggsavtal avseende samverkansavtal kring kommunala gymnasieutbildningar i Stockholms län

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun beslutar att ta tillbaka sitt tidigare godkännande beträffande tilläggsavtalet om undantag för Värmdö med hänvisning till att en kommun, Huddinge, fått möjlighet att ta tillbaka sitt godkännande

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade röstat för att ta tillbaka godkännandet av tilläggsavtalet.

Ärendebeskrivning

I december 2007 tecknade 20 kommuner i Stockholms län ett avtal om samverkan för kommunala gymnasieskolor i länet. Avtalet gäller alla program och inriktningar som finns i avtalskommunernas gymnasieskolor. Enda undantagen är Natur- och Samhällsvetenskapliga programmen i Stockholms stad.

Efter undertecknande upptäckte Värmdö kommun att avtalet kunde medföra att kommunens ungdomar riskerade att stå utan plats till NV och SP programmen på Värmdö gymnasium. Detta beroende på att kommunens största gymnasium är beläget vid Gullmarsplan.

Med anledning av ovanstående togs det fram ett tilläggsavtal där NV och SP programmen på Värmdö gymnasium undantas från avtalet.

Kommunstyrelsen i Tyresö godkände 2008-02-26 tilläggsavtalet angående Värmdö gymnasium. Sedan beslutet har det framkommit att Nacka, Huddinge och Sigtuna avstår från att skriva på avtalet.