Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2014-08-28

Sammanträde 2014-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Sammanträdesrum Myggdalen

1 Återkoppling av påbörjat arbete med demokratiberedningens aktiviteter i demokratiberedningens verksamhetsplan för 2014

Dnr 2014/KS 0133 003

Demokratiberedningens förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
Demokratiberedningen beslutade den 5 mars 2014 om en verksamhetsplan för år 2014. Beredningen har vid upprepade möten under året diskuterat verksamhetsplanen och beslutat om fördelning av arbetet och upplägg för verksamheterna.

Nu behöver beredningen gå igenom verksamheterna på nytt och återkoppla kring påbörjat arbete.

Se bifogat protokollsutdrag från beredningens senaste sammanträde (bilaga).

Bilagor
Demokratiberedningen protokollsutdrag 2014-05-07 § 11.pdf

2 Information till demokratiberedningen 2014

Dnr 2014/KS 0358 001

Demokratiberedningens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inbjudan till demokratidagen
Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik arrangerar för elfte året i rad en halvdagskonferens på temat att mäta och utvärdera demokrati. Moderator för dagen är professor Sören Holmberg.

Se bifogad inbjudan (bilaga).

Bilagor
Program för Demokratidagen den 30 september 2014.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (108 kb)

§13 Återkoppling av påbörjat arbete med demokratiberedningens aktiviteter i demokratiberedningens verksamhetsplan för 2014

Dnr 2014/KS 0133 003

Demokratiberedningens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Demokratiberedningen beslutade den 5 mars om en verksamhetsplan för år 2014. Beredningen har vid upprepade möten under året diskuterat verksamhetsplanen och beslutat om fördelning av arbetet och upplägg för verksamheterna.

Demokratiberedningen går igenom verksamheterna på nytt och ledamöter i beredningen återkopplar kring påbörjat arbete.

Se bifogat protokollsutdrag från beredningens senaste sammanträde (bilaga).

Bilagor
Demokratiberedningen protokollsutdrag 2014-05-07 § 11.pdf

§14 Information till demokratiberedningen 2014

Dnr 2014/KS 0358 001

Demokratiberedningens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inbjudan till demokratidagen
Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik arrangerar för elfte året i rad en halvdagskonferens på temat att mäta och utvärdera demokrati. Moderator för dagen är professor Sören Holmberg.

Se bifogad inbjudan (bilaga).

Bilagor
Program för Demokratidagen den 30 september 2014.pdf