Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2011-06-15

Sammanträde 2011-06-15

Datum
Klockan
Plats

§1 Projekt medborgardialog

Enligt demokratiberedningens arbetsordning skall minst ett av sammanträdena per år innehålla ett samråd med kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och vice ordförande Mats Larsson deltar därför på dagens möte. Martin Nilson (S) skulle deltagit men hade förhinder.

Anita Brynje presenterade projekt Medborgardialog. Syftet med projektet är att det skall vara lätt att vara Tyresöbo. Projektet beräknas pågå i tre år 2012-2014 består av två delar, medborgarservice och kvalitetsutveckling. Till projekt knyts befintlig personal som kan bidra till projektets genomförande totalt ca 20 personer. Förslag till projekt medborgardialog bifogas.

§2 Ungdomskonferens

Den 19 oktober 2011 anordnas en ungdomskonferensen i föreningsgården Kvarnhjulet.

Syftet med konferensen är att skapa intresse/dialog kring frågor som rör demokrati. Ett arbetsnamn är ”Demokrati en mänsklig rättighet!” Vi börjar med en gemensam föreläsning följt av valbara seminarier. Såväl internationella som lokala frågor bör behandlas.

För att inte förlora tempo ges demokratiberedningens presidium i uppdrag att ta fram förslag till program med utgångspunkt från dagens diskussioner.

§3 Nästa möte

Demokratiberedningen har nästa möte den 1 september klockan 18.30.

Per-Olof Lindfors

Sekreterare

Protokollet justeras

Anna Lund (KD), ordförande Pål Keusch (S)