Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2011-09-01

Sammanträde 2011-09-01

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (106 kb)

§1 Ungdomskonferens

Den 19 oktober 2011 anordnas en ungdomskonferensen i föreningsgården Kvarnhjulet. Varje parti ansvarar för att ta kontakt och bjuda in sin egna internationella organisation. De får 10 minuter att presentera/berätta något intressant projekt, händelse som kan vara intressant för ungdomar att höra. 10 minuter upplevs som väldigt kort att säga något vettigt på.

Anna behöver mer info; namn, mobil nr, e-post till ALLA! För att kunna ställa samman det slutgiltiga programmet. Anna kommer att sammanställa förslag till program som skickas ut på e-post för synpunkter.

Utöver detta ges tillfälle för ett antal utställare med internationell verksamhet att presentera sin verksamhet. De lokala politisk ungdomsförbunden bör också bjudas in. Varje parti ansvarar för att ta kontakt med respektive ungdomsförbund.

Bra om vi i förväg vet om hur pass många ungdomar som beräknas komma. Den lärare som vi tidigare haft kontakt med på gymnasiet har slutat men vi har fått en ny kontaktperson.

Vi försöker koncentrera verksamheten till huvudbyggnaden samt undersöker om vi kan nyttja danslokalen. Vi har seminarier med utrymme för frågor i några av lokalerna och utställare i andra. Seminarier i två pass om 40 minuter samt 10 minuters rast Utställarna kan eventuellt vara i foajén.

Café Bonza fixar fika.

Vi behöver värdar som visar folk till rätta samt moderatorer för seminarierna. Några av demokratiberedningens medlemmar har möjlighet att vara värdar. Kolla med kommunalråden om de kan vara med på ungdomskonferensen samt fungera som moderatorer. Kan några tjänstemän vara med?

Information till eleverna bör tas fram vi behöver också gå ut med information till allmänheten. Konferensen bör dokumenteras. Pål kontaktar Mitt i Tyresö.

En utvärdering av seminariet bör göras så att vi kan dra lärdomar till nästa gång.. Dels kan värdarna fråga deltagarna under konferensen dels bör vi göra en skriftlig utvärdering. Utvärderingen kan göras i efterhand på gymnasiet. Ulrika tar fram 4-5 frågor. Vi lottar ut biobiljetter bland de som svarar.

§2 Nästa möte

Demokratiberedningen har nästa möte den 13 september klockan 18.30.