Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2012-02-09

Sammanträde 2012-02-09

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§1 Ungdomskonferens

En ungdomskonferens är inplanerad under hösten 2012. Preliminärt på FN dagen den 24oktober på eftermiddagen Vi utgår från de tankar vi hade i samband med planeringen av ungdomskonferensen hösten 2011. Syftet är att visa på olika möjligheter till påverkan för ungdomar. Vi vänder oss i första hand till elever på gymnasiet.

Konferensen har anordnats vid två tillfällen 2008 och 2010. Upplägget har varit något olika. Vid det första tillfället i november 2008 deltog ett 100-tal högstadieelever tillsammans med skolledare från högstadiet och Tyresö gymnasium på C3L. Vid det andra tillfället i februari 2010 deltog drygt 300 elever – de flesta från gymnasiet. Konferensen arrangerades i föreningsgården Kvarnhjulet.

Ett annat tänkbart alternativ är att vi är i kommunhuset. Per-Olof kollar upp med säkerhetsenheten hur många som kan vistas i sammanträdes rummen samtidigt Upplägget blir också något annorlunda om vi har stora rum blir det mer att lyssna medan fler mindre rum ger möjlighet till mer dialog.

Hur når vi ut med information om konferensen? Vilka grupper vill vi nå och vilka kanaler kan vi använda oss av för att få ungdomarna intresserade och få in synpunkter på olika frågeområden? Anna har haft kontakt med en lärare på samhällsprogrammet. Kan vi få synpunkter på upplägget från exempelvis elevrådet?

Vi bör på olika sätt försöka följa upp vad ungdomarna tycker om konferensen.

§2 Sveriges kommuner och landstings demokratidag

Sveriges Kommuner och Landsting anordnar enDemokratidagen, den 18 april på Folkets Hus i Stockholm. Två medlemmar från demokratiberedningen ges möjlighet att delta. Hör av er till Per-Olof om ni är intresserade.

§3 Studiebesök

Tidigare har demokratiberedningen gjort studiebesök ibland annat Haninge och Södertälje. Det som främst är av intresse är kommuner som arbetat på ett bra sätt med ungdomars deltagande.

§4 Mötestider våren 2012

Vi har bokat in den 3 april och 30 maj klockan 18.30-20.30