Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2012-04-03

Sammanträde 2012-04-03

Datum
Klockan
Plats

§1 Ungdomskonferens

Ungdomskonferens arrangeras i föreningsgården Kvarnhjulet på eftermiddagen den 24oktober FN dagen. Syftet är att visa på olika möjligheter till påverkan för ungdomar i Tyresö. Alla partier i kommunfullmäktige bjuds in att delta. Mikael informerar SD.

Upplägget blir 3 workshops med två alternativ vardera på ca 40 min. Förutom en kort inledning bör det ges möjligheter för ungdomarna att ställa frågor. En moderator ansvarar för respektive Workshop. I pausen ges möjlighet för fika och prata med utställare & politiker. Följande fyra områden kommer att behandlas i Workshopen.

Workshop:

  • Hur kan vi bredda ungdomars möjlighet att påverka i Tyresö? (Lena)
  • Gymnasiets framtid – vad tycker du? (Ulrica)
  • Var med och utveckla framtidens Centrumområde (Mikael)
  • Hur kan vi förbättra miljön i Tyresö? (Anna)

Speakers corner:

Därför blev jag politiker i Café Bonza där även ungdomsförbunden ställer ut.

Utställningar i Uddbyfallen & i eventuellt hallen i hus B

Hur når vi ut med information om konferensen? Vilka kanaler kan vi använda oss av för att få ungdomarna intresserade. Vi bör ha en genomgång med informationen. Konferensen bör dokumenteras och vi behöver följa upp vad ungdomarna tycker och ge feed- back.

En arbetsfördelning görs så att olika ledamöter är ansvariga för att närmare utveckla upplägget av en av programpunkterna till nästa möte den 30 Maj (se respektive programpunkt). Deadline är den 25 maj, så att Anna och Ulrica kan sätta ihop programmet inför nästa möte. Partierna ansvarar för kontakterna med respektive ungdomsförbund och lokalföreningar.

§2 Nästa möte

Nästa möte 30 maj klockan 18.30-20.30