Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2012-05-30

Sammanträde 2012-05-30

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (156 kb)

§1 Sveriges kommuner och landstings demokratidag

Sveriges Kommuner och Landsting anordnades enDemokratidagen, den 18 april på Folkets Hus i Stockholm. Från Tyresö deltog Mats Fält, Pål Keusch, Per-Olof Lindfors, Gunilla Thorslund och Arne Wilhelmsson

På förmiddagen var det gemensamma föreläsningar med bland annat Sven-Åke Thoresen ordförande i Sveriges kommuner och landstings demokratiberedning samt EU och demokratiminister Birgitta Ohlsson. Birgitta Olsson berättade bland annat om förföljelsen av romer i Ungern, pridefestivalen i Vilnius i Litauen samt händelserna i Norge och Frankrike. Forum för levande historia har på regeringens uppdrag tagit fram ett 22 workshops om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Vidare redovisades de satsningar som Sveriges kommuner och landsting gör inom områdena demokrati och medborgardialog

På eftermiddagen kunde deltagarna välja mellan 14 olika seminarier.. Deltagarna från Tyresö var på seminarier om:

  • Medborgardialog i Piteå. Medborgardialogen är ett sätt att skapa legitimitet för kommunen. Piteå har under lång tid på olika sätt arbetat med medborgardialog.

  • Lewisham en engelsk kommun. I seminariet deltog Lewishams borgmästare och ungdomsborgmästare.

  • Värna demokratin – motverka våldsbejakande extremism. Regeringen har tagit fram en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Kommuner arbetar också konkret med att motverka extremism.
  • Medborgardialog i Region Skåne. Region Skåne berättade hur man arbetar i praktiken med medborgardialog.

§2 Motion om rösträtt från 16 år i kommunvalet 2014

En stor del av kommunens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar. Eftersom unga personer vare sig tillåts rösta eller kandidera så blir kommunen utan viktiga erfarenheter och uppfattningar som behövs i politiken. Miljöpartier vill därför att Tyresö kommun hemställer hos regeringen om att få sänka rösträttsåldern till 16 år från och med kommunvalet 2014 samt att försöket även skall omfatta sänkt valbarhetsålder till 16 år.

Miljöpartiet föreslog att motionen skulle bifallas medan övriga partier yrkade på att motionen skulle avslås. Detta är en fråga som inte bör beslutas på lokalnivå utan på riksnivå.

§3 Ungdomskonferens

Ungdomskonferens arrangeras i föreningsgården Kvarnhjulet på eftermiddagen den 24oktober FN dagen. Syftet är att visa på olika möjligheter till påverkan för ungdomar i Tyresö. Alla partier i kommunfullmäktige bjuds in att delta.

Upplägget blir 3 workshops med två alternativ vardera på ca 40 min. Förutom en kort inledning bör det ges möjligheter för ungdomarna att ställa frågor. En moderator ansvarar för respektive Workshop. I pausen ges möjlighet för fika och prata med utställare & politiker. Följande fyra områden kommer att behandlas i Workshops.

Områden:

  • Hur kan vi bredda ungdomars möjlighet att påverka i Tyresö?
  • Gymnasiets framtid – vad tycker du?
  • Var med och tyck till om framtidens Centrumområde
  • Hur kan vi förbättra miljön i Tyresö?

Speakers corner:

Därför blev jag politiker i Café Bonza där även ungdomsförbunden ställer ut.

Utställningar i Uddbyfallen & i eventuellt hallen i hus B

Hur når vi ut med information om konferensen? Informationen hjälper till. Vi behöver veta ungefär hur många som kommer. Konferensen bör dokumenteras och vi behöver följa upp vad ungdomarna tycker och ge feed- back.

Partierna ansvarar för kontakterna med respektive ungdomsförbund och lokalföreningar.

Programmet bör vara klart innan midsommar.

§4 Mötestider hösten 2012

Vi bokade in höstens sammanträden 4 september, 2 Oktober och 21 November klockan 18.30-20.30