Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2012-09-04

Sammanträde 2012-09-04

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
ungdomskenferens 2012.pdf (151 kb)

§1 Ungdomskonferens

Ungdomskonferens arrangeras i föreningsgården Kvarnhjulet på eftermiddagen den 24oktober FN dagen. Målet är att eleverna skall få möjlighet att påverka i olika sakfrågor samt att skapa större förståelse för den demokratiska processen. Konferensen vänder sig till Tyresö gymnasium. Inbjudan har skickats till rektorer och programansvariga på gymnasiet. Alla partier i kommunfullmäktige bjuds in att delta.

Upplägget blir 3 workshops med två alternativ vardera på ca 40 min. Förutom en kort inledning delas ungdomarna in i grupper och får arbeta med frågeställningarna. Grupperna dokumenterar och överlämnar till dokumenterare. De förslag som framkommer förmedlas till nämnderna. En moderator ansvarar för respektive Workshop. Följande fyra områden kommer att behandlas i Workshops.

Områden:

  • Framtidens Centrumområde - tyck till!
  • Miljön i Tyresö- vad kan vi göra?
  • Gymnasiets framtid – vad tycker du?
  • Påverka i Tyresö- hur vill du?

I pausen ges möjlighet för fika och prata med utställare & politiker.

Speakers corner:

Därför blev jag politiker i Café Bonza där även ungdomsförbunden ställer ut.

Kreativt rum: i Uddbyfallen

Vi behöver olika typer av funktionärer. Det är bra om det kommer två personer från respektive parti utöver demokratiberedningen. Samling på Cafe Bonza klockan 11.30 för en lunchsmörgås. Vi behöver veta senast den 10 Oktober vilka som kommer så att vi kan beställa mat (specialkost?) och fixa namnskyltar.

Det finns en budget på 50.000 kronor till ungdomskonferensen till kommundirektörens förfogande.

§2 Övrigt

Anita Brynje kommer att vara tjänstledig under ett år från den 1 september 2012 för att vikariera som Barn och utbildningschef. Catarina Stavenberg vikarierar som kvalitetschef under Anitas tjänstledighet.

§3 Mötestider hösten 2012

Höstens sammanträden, 2Oktober och 21November klockan 18.30-20.30

Per-Olof Lindfors

Sekreterare

Protokollet justeras

Anna Lund (KD), ordförande Sara Albornoz (S) 2 vice ordförande