Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2012-10-02

Sammanträde 2012-10-02

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§1 Ungdomskonferens

Ungdomskonferens arrangeras i föreningsgården Kvarnhjulet på eftermiddagen den 24 Oktober FN dagen. Konferensen vänder sig till Tyresö gymnasium. Inbjudan har skickats till rektorer och programansvariga på gymnasiet. Alla partier i kommunfullmäktige bjuds in att delta.

I nuläget är 55 elever anmälda det bör vara åtminstone 100-120 anmälda i annat fall får vi ställa in konferensen. Vi får påminna ytterligare en gång. Vi avvaktar till den 12 Oktober med att ta ställning om konferensen skall avblåsas. Anna får ta beslut om det känns meningsfullt.

Vi behöver olika typer av funktionärer. Det är bra om det kommer två personer från respektive parti utöver demokratiberedningen. Samling på Cafe Bonza klockan 11.30 för en lunchsmörgås. Vi behöver veta senast den 12 Oktober vilka som kommer så att vi kan beställa mat (specialkost?) och fixa namnskyltar.

Konferensen bör dokumenteras och vi behöver följa upp vad ungdomarna tycker och ge feed- back.

§2 Nästa möte

Nästa möte är den 21 November klockan 18.30-20.30 i Kvarnhjulet Hus C Navet. Catarina Stavenberg som är Tf kvalitetschef kommer att vara med.