Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2018-06-05

Sammanträde 2018-06-05

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Uppföljning av Tyresö kommuns integrationsstrategi

Dnr 2018/KS 0032 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Beredningens förslag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 17 maj Tyresö kommuns integrationsstrategi. Den antagna integrationsstrategin införs som en del i styrprocessen. Syftet med strategin är att skapa delaktighet, trygghet och hållbarhet genom att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället. Beredningen diskuterer förslag till insatser, BMMs roll samt uppföljning av strategin.

Bilagor
Integrationsstrategi efter remissomgång.pdf

2 Information om internationellt besök från Luanshya, Zambia

Dnr 2018/KS 0215 005

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under ledning av ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) genomförs just nu ett erfarenhetsutbyte och en seminarieserie inom jämställdhet. Tyresö kommun fick en förfrågan om att ta emot deltagare från Luanshya kommun i Zambia för ett tvådagarsbesök. Detta med anledning av att Tyresö redan startat en förstudie med Luanshya inom renhållning och integration av utsatta grupper. Bifogat till ärendet finns en rapport från besöket.

Bilagor
Rapport från internationellt besök från Luanshya, Zambia.pdf

3 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2018/KS 0068 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen ges en kortfattad muntlig rapport angående antalet inställda sammanträden i beredningen respektive kommunens nämnder under åren 2016 och 2017.

Beredningen informeras om planerna på ett partigemensamt öppet hus för gymnasieelever inför kommunfullmäktige den 6 september.

Beredningen inbjuds till invigningen av Etablerigscentrum på Bollmoravägen
24 F den 5 juni klockan 11:00-12:00.

Beredningen ges en kortfattad statusrapport avseende Tyresöinitiativet.

Bilagor
Rapport inkomna förslag till Tyresöinitiativet per 29 maj.pdf

§11 Uppföljning av Tyresö kommuns integrationsstrategi

Dnr 2018/KS 0032 003
 
Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 17 maj Tyresö kommuns integrationsstrategi. Den antagna integrationsstrategin införs som en del i styrprocessen. Syftet med strategin är att skapa delaktighet, trygghet och hållbarhet genom att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället. Beredningen diskuterer förslag till insatser, BMMs roll samt uppföljning av strategin.
 
Bilagor
Integrationsstrategi, slutversion, kommunfullmäktige 2018-05-17.pdf

§12 Information om internationellt besök från Luanshya, Zambia

Dnr 2018/KS 0215 005
 
Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Under ledning av ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) genomförs just nu ett erfarenhetsutbyte och en seminarieserie inom jämställdhet. Tyresö kommun fick en förfrågan om att ta emot deltagare från Luanshya kommun i Zambia för ett tvådagarsbesök. Detta med anledning av att Tyresö redan startat en förstudie med Luanshya inom renhållning och integration av utsatta grupper. Bifogat till ärendet finns en rapport från besöket.
 
Bilagor
Rapport från internationellt besök från Luanshya, Zambia.pdf

§13 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2018/KS 0068 001
 
Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Beredningen ges en kortfattad muntlig rapport angående antalet inställda sammanträden i beredningen respektive kommunens nämnder under åren 2016 och 2017.
 
Beredningen informeras om planerna på ett partigemensamt öppet hus för gymnasieelever inför kommunfullmäktige den 6 september.
 
Beredningen ges en kortfattad statusrapport avseende Tyresöinitiativet.
Beredningen ges även en kortfattad uppdatering avseende nuläget för det fortsatta arbetet med kampanjen för rökfria skolgårdar som beredningen tog initiativ till 2015.
 
Vidare informeras beredningen om läget avseende "Town- hall"-möten som beredningen fattat beslut om och där ett utredningsuppdrag getts till kommunens kommunikationschef.
 
Vänortsföreningens ordförande informerar om de senaste nyheterna i föreningens arbete.
Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20180605.pdf (164 kb)