Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2018-08-16

Sammanträde 2018-08-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om kommunens arbete med våld i nära relationer

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samordnare Helena Mark kommer till beredningen för att informera om kommunens
arbete med våld i nära relationer. I sin presentation kommer hon bland annat att
informera om regeringens nationella strategi på området, om aktuella lagförändringar
samt om det nybildade arbetsteam som arbetar med dessa frågor i Tyresö.

2 Granskning av handläggning och boendelösningar avseende asylsökande barn

Dnr 2018/KS 0190 013

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller Ansa Haapala och enhetschef Eva Tullander kommer till beredningen
för informera om den nyligen genomförda granskningen av handläggning och
boendelösningar avseende asylsökande barn. Denna granskning är en del av den
uppföljande granskning som genomförts av hela barn- och ungdomsenheten.

Bilagor
Granskningsrapport handläggning och boendelösningar avseende asylsökande barn.pdf

3 Information om det pågående utredningsuppdraget avseende ungdomsdialog och Town hall-möten

Dnr 2017/KS 0240 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationschef Charlotta Janson Josephsson kommer till sammanträdet för att
informera om det pågående utredningsuppdraget avseende ungdomsdialog och Town
hall-möten.

§14 Information om kommunens arbete med våld i nära relationer

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Samordnare Helena Mark kommer till beredningen för att informera om kommunens arbete med våld i nära relationer. I sin presentation kommer hon bland annat att informera om regeringens nationella strategi på området, om aktuella lagförändringar samt om det nybildade arbetsteam som arbetar med dessa frågor i Tyresö.
Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20180816.pdf (161 kb)

§15 Granskning av handläggning och boendelösningar avseende asylsökande barn

Dnr 2018/KS 0190 013
 
Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller Ansa Haapala och enhetschef Eva Tullander kommer till beredningen för informera om den nyligen genomförda granskningen av handläggning och boendelösningar avseende asylsökande barn. Denna granskning är en del av den uppföljande granskning som genomförts av hela barn- och ungdomsenheten.
 
Bilagor
Granskningsrapport handläggning och boendelösningar avseende asylsökande barn.pdf

§16 Information om det pågående utredningsuppdraget avseende ungdomsdialog och Town hall-möten

Dnr 2017/KS 0240 001
 
Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunikationschef Charlotta Janson Josephsson kommer till sammanträdet för att informera om det pågående utredningsuppdraget avseende ungdomsdialog och Town hall-möten.
Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20180816.pdf (161 kb)

§17 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2018/KS 0068 001
 
Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar om den partigemensamma lunch som planeras på Tyresö gymnasium den 6 september kl 11-13. Gymnasieeleverna ges möjlighet att över en lunch diskutera med partirepresentanterna och ställa frågor om partiernas hållning i olika frågor.

Ordföranden informerar vidare om att styrgruppen från kommunen Luanshya i Zambia som är Tyresös partnerkommun i förstudien i ICLDs regi väntas besöka kommunen mellan den 16-22 september.
Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20180816.pdf (161 kb)