Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2015-04-01

Sammanträde 2015-04-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Presentation av folkhälsoarbete och internationella kontakter

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Samordnare Mette Kjörstad presenterar på sammanträdet kommunens folkhälsoarbete och arbete med internationella kontakter.

2 Beredningen för medborgardialog och mångfald - uppdrag och roll

Dnr 2015/KS 0191 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
På beredningens sammanträde den 12 mars 2015 § 16 väcktes frågan om beredningens ansvar och manöverutrymme. Frågan bordlades till kommande sammanträde. På beredningens sammanträde diskuteras beredningens uppdrag och roll.

3 Rapport från konferens om medborgardialog

Dnr 2015/KS 0190 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Representanter från Beredningen för medborgardialog och mångfald och från kommunledningskontoret deltog den 17 mars på seminariet "Medborgardialog - som en del i styrningen". Seminariet arrangerades av Sveriges kommuner och landsting som en del i deras arbete med demokratiutveckling och styrning. På beredningens sammanträde lämnas en muntlig rapport från seminariet.

4 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Informationspunkter

En skrivelse har inkommit till beredningen från Rädda Barnen angående samverkan mellan beredningen och föreningen. Skrivelsen har besvarats av beredningens ordförande (se bilagor).

En skrivelse har inkommit till kommunen från den externa samverkansgruppen för våldsutsatta familjer. Skrivelsen gäller bostadssituationen för socialt utsatta grupper. Kommunstyrelsens ordförande har besvarat skrivelsen (se bilagor).

Bilagor
Skrivelse och svar ang. Rädda Barnen och samverkan.pdf
skrivelse från kommunens externa samverkansgrupp.pdf
Svar på skrivelse ang. bostadssituationen för socialt utsatta grupper.pdf

5 Övriga frågor för beredningen för medborgardialog och mångfald 201

Dnr 2015/KS 0078 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald diskuterar övriga frågor.

§15 Presentation av folkhälsoarbete och internationella kontakter

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
1. Sekreteraren för beredningen för medborgardialog och mångfald får i uppdrag att skicka ut materialet om samarbetet med Sydafrika, som det inte fanns tid för Mette Kjörstad att presentera på mötet, till samtliga ledamöter i beredningen för medborgardilog och mångfald.
2. Övrig information noteras.

Beskrivning av ärendet
Samordnare Mette Kjörstad presenterar på sammanträdet kommunens folkhälsoarbete och arbete med internationella kontakter.

Ordförandeförslag
Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår att sekreteraren för beredningen för medborgardialog och mångfald får i uppdrag att skicka ut materialet om samarbetet med Sydafrika, som det inte fanns tid för Mette Kjörstad att presentera på mötet, till samtliga ledamöter i beredningen för medborgardilog och mångfald.

Bilagor
Redovisning om folkhälsoarbete och arbete med internationella kontakter

§16 Beredningen för medborgardialog och mångfald - uppdrag och roll

Dnr 2015/KS 0191 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På beredningens sammanträde den 12 mars 2015 § 16 väcktes frågan om beredningens ansvar och manöverutrymme. Frågan bordlades till kommande sammanträde. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) presenterar beredningens uppdrag och roll.

Bilagor
Bildspel beredningen för medborgardialog och mångfalds uppdrag och roll.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20150401.pdf (148 kb)

§17 Rapport från konferens om medborgardialog

Dnr 2015/KS 0190 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
1. Sekreteraren för beredningen för medborgardialog och mångfald får i uppdrag att skicka ut det material som deltagarna på seminariet har fått ta del av till samtliga ledamöter i beredningen för medborgardilog och mångfald.
2. Övrig information noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter från beredningen för medborgardialog och mångfald och från kommunledningskontoret deltog den 17 mars på seminariet "Medborgardialog - som en del i styrningen". Seminariet arrangerades av Sveriges kommuner och landsting som en del i deras arbete med demokratiutveckling och styrning. På beredningens sammanträde lämnas en muntlig rapport från seminariet.

Ordförandeförslag
Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår att sekreteraren för beredningen för medborgardialog och mångfald får i uppdrag att skicka ut det material som deltagarna på seminariet har fått ta del av till samtliga ledamöter i beredningen för medborgardilog och mångfald.

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20150401.pdf (150 kb)

§18 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
1. Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) undersöker och återkommer i frågan om att bjuda in Rädda Barnen till ett kommande möte med beredningen för medborgardialog och mångfald.
2. Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) undersöker och återkommer i frågan om förslag till planering av bostäder för socialt utsatta kan beredas i beredningen för medborgardialog och mångfald, parallellt med att förslaget bereds i kommunledningsutskottet, inför beslut i kommunstyrelsen.
3. Övrig information noteras.

Beskrivning av ärendet
Informationspunkter
En skrivelse har inkommit till beredningen från Rädda Barnen angående samverkan mellan beredningen och föreningen. Skrivelsen har besvarats av beredningens ordförande (se bilagor).

En skrivelse har inkommit till kommunen från den externa samverkansgruppen för våldsutsatta familjer. Skrivelsen gäller bostadssituationen för socialt utsatta grupper. Kommunstyrelsens ordförande har besvarat skrivelsen (se bilagor).

Ordförandeförslag
Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår att hon undersöker och återkommer i frågan om att bjuda in Rädda Barnen till ett kommande möte med beredningen för medborgardialog och mångfald.

Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår att hon undersöker och återkommer i frågan om förslag till planering av bostäder för socialt utsatta kan beredas i beredningen för medborgardialog och mångfald, parallellt med att förslaget bereds i kommunledningsutskottet, inför beslut i kommunstyrelsen.

Bilagor
Skrivelse och svar ang. Rädda Barnen och samverkan.pdf
Skrivelse från kommunens externa samverkansgrupp.pdf
Svar på skrivelse ang. bostadssituationen för socialt utsatta grupper.pdf

§19 Övriga frågor för beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2015/KS 0078 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
1. Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) ska till nästa möte skriva ett ordförandeuppdrag om att undersöka förutsättningarna för att genomföra en kampanj mot rökning på skolgårdarna i Tyresö kommun.
2. Övrig information noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald diskuterar övriga frågor.

Övriga frågor som diskuteras är:
- Studiebesök i Botkyrka kommun
- Hur beredningen för medborgardialog och mångfald kan bidra för att rökningen på skolgårdarna i Tyresö kommun ska minska.

Ordförandeförslag
Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår att hon till nästa möte skriver ett ordförandeuppdrag om att undersöka förutsättningarna för att genomföra en kampanj mot rökning på skolgårdarna i Tyresö kommun.

Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20150401.pdf (170 kb)