Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2018-05-08

Sammanträde 2018-05-08

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Information angående pågående utvärderingen av Tyresöinititativet

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller Robert Sirviö kommer till beredningen för att tillsammans med seniorkonsult Catarina Stavenberg informera om pågående utvärderingen av Tyresöinitiativet.

2 Information om kommunens deltagande i SKLs nätverk Medborgardialog kring verksamhetsresultat

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Britt-Marie Hansson Lähdet från kvalitetsenheten och Åsa Tenggren från socialförvaltningen kommer till beredningen för att informera om kommunens deltagande i SKLs nätverk Medborgardialog kring verksamhetsresultat. Nätverket innefattar 13 kommuner och arbetet ska pågå till och med mars 2019. Målet är att få en tydligare bild av vilka mått och verksamhetsresultat som är särskilt viktiga för kommuninvånarnas förtroende för kommunen.

3 Information om årets mätning av Kommunens kvalitet i korthet KKiK

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetschef Catrin Ullbrand kommer till beredningen och informerar om årets mätning av Kommunens kvalitet i korthet. Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner däribland Tyresö kommun. Mätningen omfattar omkring 40 mått som mäter kommunens prestationer inom fem områden. De fem mätområdena är tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare.

4 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2018/KS 0068 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen ges en kortfattad muntlig information om förslaget på ny nämndstruktur inför nästa mandatperiod.

§7 Information angående pågående utvärderingen av Tyresöinititativet

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller Robert Sirviö kommer till beredningen för att tillsammans med seniorkonsult Catarina Stavenberg informera om pågående utvärderingen av Tyresöinitiativet.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20180508.pdf (159 kb)

§8 Information om kommunens deltagande i SKLs nätverk Medborgardialog kring verksamhetsresultat

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Britt-Marie Hansson Lähdet från kvalitetsenheten och Åsa Tenggren från socialförvaltningen kommer till beredningen för att informera om kommunens deltagande i SKLs nätverk Medborgardialog kring verksamhetsresultat. Nätverket innefattar 13 kommuner och arbetet ska pågå till och med mars 2019. Målet är att få en tydligare bild av vilka mått och verksamhetsresultat som är särskilt viktiga för kommuninvånarnas förtroende för kommunen.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20180508.pdf (160 kb)

§9 Information om årets mätning av Kommunens kvalitet i korthet KKiK

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetschef Catrin Ullbrand kommer till beredningen och informerar om årets mätning av Kommunens kvalitet i korthet. Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner däribland Tyresö kommun. Mätningen omfattar omkring 40 mått som mäter kommunens prestationer inom fem områden. De fem mätområdena är tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20180508.pdf (160 kb)

§10 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2018/KS 0068 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen ges en kortfattad muntlig information om förslaget på ny nämndstruktur inför nästa mandatperiod.

Beredningen informeras även om det pågående arbetet inför årets allmänna val.

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20180508.pdf (160 kb)