Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2019-05-07

Sammanträde 2019-05-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Etableringscentrum för nyanlända informerar

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Etableringscentrum är ett projekt med syfte att få fler nyanlända kvinnor och män snabbare ut i egen försörjning. Deltagare remitteras från Arbetsförmedlingen till Etableringscentrum. Projektet genomförs av kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö tillsammans med Arbetsförmedlingen på Östra Södertörn och medfinansieras av Europeiska socialfonden. På varje Etableringscentrum finns personal från både Arbetsförmedlingen och kommunen för att stödja och coacha deltagaren mot arbete och studier utifrån individens behov.

Chefen för integrationsenheten, Dragan Boban och verksamhetsledare Madeleine Bång kommer till beredningen för att informera om projektet och dess premisser.

2 Tyresö väntjänstförening informerar

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Väntjänst är en politiskt och religiöst obunden ideell förening, som har funnits sedan 1992. Föreningens syfte är att förhindra utanförskap och isolering och att erbjuda ett medmänskligt stöd som komplement till samhällets stödinsatser. Väntjänsten förmedlar kontakt mellan människor som vill göra en ideell hjälpinsats för andra och personer som själva är i behov av hjälp. Utöver verksamhet som fokuserar på äldre finns även integrationsprojekt där man anordnar aktiviteter för människor som fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, så att de ska känna sig välkomna och snabbt komma in i samhällslivet.

Ninni Berndtson som ansvarar för integrationsgruppen i Tyresö Väntjänstförening kommer till beredningen och berättar om föreningens arbete med särskilt fokus på integrationsfrämjande aktiviteter, där även Etableringscentrum utgjort en samarbetspart.

3 Aktuell lägesrapport för Tyresöinitiativet

Dnr 2018/KS 0444 010

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunikationsplan som beredningen för medborgardialog och integration fastställde den 15 januari 2019 ska beredningen informeras kontinuerligt om aktuellt läge avseende Tyresöinitiativet. Bifogat till ärendet finns en lägesrapport avseende inkomna förslag samt information om aktuella marknadsförings- och kommunikationsinsatser som verkställts eller planeras inom kort för att synliggöra initiativet ytterligare.

Bilagor
Tyresöinitiativet - aktuell lägesrapport maj 2019.pdf

4 Information till beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2019/KS 0138 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen informeras om eventuell marknadsföring av Tyresöinitiativet på Tyresöfestivalen lördagen den 14 september.

Beredningen informeras om planerna för en träff med gymnasieungdomar under hösten i enlighet med kommunikationsplanen för Tyresöinitiativet som fastställdes av beredningen den 15 januari.

§10 Etableringscentrum för nyanlända informerar

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Etableringscentrum är ett projekt med syfte att få fler nyanlända kvinnor och män snabbare ut i egen försörjning. Deltagare remitteras från Arbetsförmedlingen till Etableringscentrum. Projektet genomförs av kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö tillsammans med Arbetsförmedlingen på Östra Södertörn och medfinansieras av Europeiska socialfonden. På varje Etableringscentrum finns personal från både Arbetsförmedlingen och kommunen för att stödja och coacha deltagaren mot arbete och studier utifrån individens behov.
 
Chefen för integrationsenheten, Dragan Boban och verksamhetsledare Madeleine Bång kommer till beredningen för att informera om projektet och dess premisser.
Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20190507.pdf (160 kb)

§11 Tyresö väntjänstförening informerar

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö Väntjänst är en politiskt och religiöst obunden ideell förening, som har funnits sedan 1992. Föreningens syfte är att förhindra utanförskap och isolering och att erbjuda ett medmänskligt stöd som komplement till samhällets stödinsatser. Väntjänsten förmedlar kontakt mellan människor som vill göra en ideell hjälpinsats för andra och personer som själva är i behov av hjälp. Utöver verksamhet som fokuserar på äldre finns även integrationsprojekt där man anordnar aktiviteter för människor som fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, så att de ska känna sig välkomna och snabbt komma in i samhällslivet. Ninni Berndtson som ansvarar för integrationsgruppen i Tyresö Väntjänstförening kommer till beredningen och berättar om föreningens arbete med särskilt fokus på integrationsfrämjande aktiviteter, där även Etableringscentrum utgjort en samarbetspart.
Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20190507.pdf (160 kb)

§12 Aktuell lägesrapport för Tyresöinitiativet

Dnr 2018/KS 0444 010
 
Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunikationsplan som beredningen för medborgardialog och integration fastställde den 15 januari 2019 ska beredningen informeras kontinuerligt om aktuellt läge avseende Tyresöinitiativet. Bifogat till ärendet finns en lägesrapport avseende inkomna förslag samt information om aktuella marknadsförings- och kommunikationsinsatser som verkställts eller planeras inom kort för att synliggöra initiativet ytterligare.
 
Bilagor
Tyresöinitiativet - aktuell lägesrapport maj 2019.pdf

§13 Information till beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2019/KS 0138 001
 
Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Beredningen informeras om eventuell marknadsföring av Tyresöinitiativet på Tyresöfestivalen lördagen den 14 september 2019.
 
Beredningen informeras om planerna för en träff med gymnasieungdomar under hösten i enlighet med kommunikationsplanen för Tyresöinitiativet som fastställdes av beredningen den 15 januari.
Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20190507.pdf (160 kb)