Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2022-08-24

Sammanträde 2022-08-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Återrapportering av uppmärksammandet av Stockholm Pride

Dnr: 2019/KS 0309 001

Ärende 1
Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen samt Stockholm Pride. Beredningen för medborgardialog och integration beslutade 2022-05-12 § 12 att ge presidiet i uppdrag att planera och genomföra uppmärksammandet av Stockholm Pride. Under sammanträdes presenteras genomförandet av Stockholm Pride i Tyresö.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-05-12 § 12 pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

2 Uppmärksammande av den internationella dagen för demokrati

Dnr: 2019/KS 0309 001

Ärende 2

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
* Tillfälle för medborgardialog på Tyresö gymnasium ändras från den 7 september till den 30 augusti.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen. Den internationella dagen för demokrati som infaller den 15 september är en av de dagarna.

På sammanträdet 2022-05-12 § 13 beslutades att uppmärksamma demokratidagen genom en medborgardialog den 7 september på Tyresö Gymnasium. Då det uppdagats att Tyresö Gymnasium har skolval den 31 augusti skulle det vara fördelaktigt för undervisningen att ha medborgardialogen den 30 augusti istället för den 7 september. Därför föreslås datumet ändras från den 7 september till den 30 augusti.
Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-05-12 § 13.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-03-10 § 6.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

3 Uppmärksammande av Orange Day 25 novemeber

Dnr: 2019/KS 0309 001

Ärende 3

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
1. Ge presidiet tillsammans med kansliet i uppdrag att planera genomförandet av Orange Day.
2. Återrapportering från presidiet sker på sammanträdet 2022-10-13.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen. Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor, infaller den 25 november och är en av de dagarna.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

4 Meddelanden till Beredningen för medborgardialog och integration

Dnr: 2022/KS 0090 001

Ärende 4

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden delges beredningen:
1. Inbjudan att delta på SCB:s demokratidag den 30 september
2. Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 62

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 62.pdf
Inbjudan att delta på SCBs demokratidag den 30 september.pdf

§15 Återrapportering av uppmärksammandet av Stockholm Pride

Diarienummer 2019/KS 0309 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen samt Stockholm Pride. Beredningen för medborgardialog och integration beslutade 2022-05-12 § 12 att ge presidiet i uppdrag att planera och genomföra uppmärksammandet av Stockholm Pride. Under sammanträdes presenteras genomförandet av Stockholm Pride i Tyresö.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-05-12 § 12.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

§16 Uppmärksammande av den internationella dagen för demokrati

Diarienummer 2019/KS 0309 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
* Tillfälle för medborgardialog på Tyresö gymnasium ändras från den 7 september till den 30 augusti.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen. Den internationella dagen för demokrati som infaller den 15 september är en av de dagarna.

På sammanträdet 2022-05-12 § 13 beslutades att uppmärksamma demokratidagen genom en medborgardialog den 7 september på Tyresö Gymnasium. Då det uppdagats att Tyresö Gymnasium har skolval den 31 augusti skulle det vara fördelaktigt för undervisningen att ha medborgardialogen den 30 augusti istället för den 7 september. Därför föreslås datumet ändras från den 7 september till den 30 augusti.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration beslutar att tillfället för medborgardialog på Tyresö gymnasium ändras från den 7 september till den 30 augusti.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-05-12 § 13.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-03-10 § 6.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

§17 Uppmärksammande av Orange Day 25 november

Diarienummer 2019/KS 0309 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
1. Ge presidiet tillsammans med kansliet i uppdrag att planera genomförandet av Orange Day.
2. Återrapportering från presidiet sker på sammanträdet 2022-10-13.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 §221 att ge beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att uppmärksamma fem temadagar årligen. Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor, infaller den 25 november och är en av de dagarna.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att beredningen för medborgardialog och integration beslutar att
1. Ge presidiet tillsammans med kansliet i uppdrag att planera genomförandet av Orange Day.
2. Återrapportering från presidiet sker på sammanträdet 2022-10-13.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och integration bifaller ordförandeförslaget och finner att beredningen för medborgardialog och integration bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 221.pdf

§18 Meddelanden till Beredningen för medborgardialog och integration

Diarienummer 2022/KS 0090 001

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden delges beredningen:
1. Inbjudan att delta på SCB:s demokratidag den 30 september
2. Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 62

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 62.pdf
Inbjudan att delta på SCBs demokratidag den 30 september.pdf