Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2017-10-18

Sammanträde 2017-10-18

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Föregående protokoll i kommunala pensionärsrådet

Dnr 2017/KS 0332 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden går igenom föregående sammanträdesprotokoll.

2 Svar på motion om att utöka antalet träffpunkter för pensionärer *

Dnr 2017/KS 0187 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Anders B H Wickberg från Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att socialnämnden ska uppdras att undersöka möjligheterna för att utöka antalet öppna träffpunkter för Tyresös pensionärer.

Kommunala pensionärsrådet har tagit fram förslag till svar på motionen.

Bilagor
Svar på motion om att utöka antalet träffpunkter för pensionärer.pdf
Motion om att utöka antalet öppna träffpunkter för pensionärer.pdf

3 Svar på motion om träffpunkter för äldre *

Dnr 2017/KS 0056 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattsson, Helena Rustas, Beatrice Rubeling, Eija Räty och Sara Granestrand från Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att förutsättningarna för kommunen att inrätta ett antal träffpunkter för äldre ska utredas.

Kommunala pensionärsrådet har tagit fram förslag till svar på motionen.

Bilagor
Svar på motion om träffpunkter för äldre.pdf
Motion om träffpunkter för äldre.pdf

4 Information om rutiner för kommunala pensionärsrådet

Dnr 2017/KS 0336 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rådets sekreterare informerar om rutiner för kommunala pensionärsrådet.

5 Välfärdsteknik

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Föredragning om välfärdsteknik.

6 Information från myndighetschefen

Dnr 2017/KS 0333 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Myndighetschefen informerar om aktuella frågor:
- Björkbacken
- Nytt kommunalt vård- och omsorgsboende
- Villa Basilika
- Rekommendation SKL
- Hemsjukvård 2020

7 Information från ordföranden

Dnr 2017/KS 0334 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rådets ordförande informerar om aktuella frågor.

8 Övriga frågor

Dnr 2017/KS 0335 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Eventuella övriga frågor avhandlas.

9 Kommunala pensionärsrådets sammanträden 2017

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Måndagen den 20 februari kl 13:00 Myggdalen, plan 1
Tisdagen den 18 april kl 13:00 Myggdalen, plan 1
Tisdagen den 23 maj kl 13:00 Tellus, Bollmora gårdsväg 12, Masten
Onsdagen den 18 oktober kl 13:00 Myggdalen, plan 1
Onsdagen den 15 november kl 18:00 Bollmora, plan 1 (gemensamt med det kommunala funktionshindersrådet, KFR)
Måndagen den 11 december kl 13:00 Myggdalen, plan 1

§28 Föregående protokoll i kommunala pensionärsrådet

Dnr 2017/KS 0332 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. Lydelsen i § 26 "boendet som uppförs av Hemsö fastighets AB i centrala Tyresö som startas år 2020" i sammanträdesprotokoll
2017-08-23 ändras till "boendet som uppförs av Hemsö fastighets AB i centrala Tyresö som beräknas stå klart år 2020".

Beskrivning av ärendet
Ordföranden går igenom föregående sammanträdesprotokoll.

Yrkande
Sune Linder (PRO) yrkar att lydelsen i § 26 "boendet som uppförs av Hemsö fastighets AB i centrala Tyresö som startas år 2020" i sammanträdesprotokoll 2017-08-23 ändras till "boendet som uppförs av Hemsö fastighets AB i centrala Tyresö som beräknas stå klart år 2020".

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller yrkandet och finner att rådet bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20171018.pdf (151 kb)

§29 Svar på motion om att utöka antalet träffpunkter för pensionärer

Dnr 2017/KS 0187 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Anders B H Wickberg från Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att socialnämnden ska uppdras att undersöka möjligheterna för att utöka antalet öppna träffpunkter för Tyresös pensionärer.
Kommunala pensionärsrådet har tagit fram förslag till svar på motionen.

Bilagor
Svar på motion om att utöka antalet träffpunkter för pensionärer.pdf
Motion om att utöka antalet öppna träffpunkter för pensionärer.pdf

§30 Svar på motion om träffpunkter för äldre

Dnr 2017/KS 0056 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattsson, Helena Rustas, Beatrice Rubeling, Eija Räty och Sara Granestrand från Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att förutsättningarna för kommunen att inrätta ett antal träffpunkter för äldre ska utredas.
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit fram förslag till svar på motionen.

Bilagor
Svar på motion om träffpunkter för äldre.pdf
Motion om träffpunkter för äldre.pdf

§31 Information om rutiner för kommunala pensionärsrådet

Dnr 2017/KS 0336 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rådets sekreterare informerar om rutiner för kommunala pensionärsrådet.

Beslut/Protokollsutdrag
§31_prot_20171018.pdf (150 kb)

§32 Välfärdsteknik

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Användarföreningen Teknikmarknad informerar om ett projekt inom området välfärdsteknik.

Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20171018.pdf (150 kb)

§33 Information från myndighetschefen

Dnr 2017/KS 0333 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. Skrivelse till socialnämnden om att upprusta Björkbackens äldrecentrum 2017-10-18 överlämnas till socialnämnden.

Beskrivning av ärendet
Myndighetschefen informerar om aktuella frågor:
Björkbacken
Nytt kommunalt vård- och omsorgsboende
Villa Basilika
Rekommendation SKL
Hemsjukvård 2020

Bilagor
Skrivelse till socialnämnden om att upprusta Björkbackens äldrecentrum 2017-10-18.pdf

§34 Information från ordföranden

Dnr 2017/KS 0334 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rådets ordförande informerar om aktuella frågor.

Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20171018.pdf (150 kb)

§35 Övriga frågor

Dnr 2017/KS 0335 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.

Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20171018.pdf (149 kb)

§36 Kommunala pensionärsrådets sammanträden 2017

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Måndagen den 20 februari kl 13:00 Myggdalen, plan 1
Tisdagen den 18 april kl 13:00 Myggdalen, plan 1
Tisdagen den 23 maj kl 13:00 Tellus, Bollmora gårdsväg 12, Masten
Onsdagen 18 oktober kl 13:00 Myggdalen, plan 1
Onsdagen den 15 november kl 18:00 Bollmora, plan 1 (informellt möte, gemensamt med det kommunala funktionhindersrådet)
Måndagen den 11 december kl 13:00 Myggdalen, plan 1

Beslut/Protokollsutdrag
§36_prot_20171018.pdf (150 kb)