Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2018-12-12

Sammanträde 2018-12-12

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2017/KS 0412 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

2 Information från myndighetschefen

Dnr 2018/KS 0034 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Brukarundersökning - Äldreomsorg
- Granskningsrapport om hemtjänsten i kommunal regi

Bilagor
Brukarundersökning särskilt boende.pdf
Brukarundersökning hemtjänst.pdf
Granskningsrapport hemtjänst kommunal regi.pdf

3 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande informerade om aktuella frågor.
- Balansskola - vad har hänt i ärendet
- Information om budgeten

4 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0036 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas
- Kartläggning - Fördelas hemtjänstens resurser på ett jämställt sätt?
- Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom socialnämndens område

Bilagor
Kartläggning - Fördelas hemtjänstens resurser på ett jämställt sätt.pdf
Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom socialnämndens områden.pdf

5 Pensionärsföreningarnas representanter inom kommunala pensionärsrådet 2019-2022

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
-Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
- I januari 2019 kommer de politiskt tillsatta i kommunala pensionärsrådet att väljas vid möte med kommunstyrelsen.
- De personer som valts som pensionärsföreningarnas representanter för perioden 2019-2022 meddelas vid dagens sammanträde.

6 Sammanträdesplan 2019 för kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Förslag till sammanträdestider för år 2019.

§28 Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2017/KS 0412 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20181212.pdf (106 kb)

§29 Information från myndighetschefen

Dnr 2018/KS 0034 001
 
Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
- Brukarundersökning - Äldreomsorg
 
Bilagor
Brukarundersökning särskilt boende.pdf
Brukarundersökning hemtjänst.pdf

§30 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0035 001
 
Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ordförande informerade om aktuella frågor.
- Balansskola - vad har hänt i ärendet
- Information om budgeten
Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20181212.pdf (107 kb)

§31 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0036 001
 
Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas
- Kartläggning - Fördelas hemtjänstens resurser på ett jämställt sätt?
- Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom socialnämndens område
 
Bilagor
Kartläggning - Fördelas hemtjänstens resurser på ett jämställt sätt.pdf
Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom socialnämndens områden.pdf

§32 Pensionärsföreningarnas representanter inom kommunala pensionärsrådet 2019-2022

Dnr 2018/KS 0437 001
 
Kommunala pensionärsrådets beslut
- De personer som valdes som pensionärsrådets representanter för perioden 2019-2022 är följande:
För PRO har följande valts:
Ordinarie ledamöter: Bo Toresson, Barbro Rådberg och Dagmar Holmström.
Ersättare: Sune Linder, Inger Dahlström-Lundin och Yvonne Poulsen.
För TFF har följande valts:
Ordinarie ledamot: Taimi Björklund.
Ersättare: Sirkka Atterlo.
SPF har beslutat att val av reprentanter till kommunala pensionärsrådet sker vid föreningens årsmöte i början av 2019. Nuvarande representanter har kvar sina uppdrag tills dess.
 
Beskrivning av ärendet
- I januari 2019 kommer de politiskt tillsatta i kommunala pensionärsrådet att väljas vid möte med kommunstyrelsen.
- De personer som valts som pensionärsföreningarnas representanter för perioden 2019-2022 meddelas vid dagens sammanträde.
Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20181212.pdf (107 kb)

§33 Sammanträdesplan 2019 för kommunala pensionärsrådet

Dnr 2018/KS 0438 001
 
Kommunala pensionärsrådets beslut
1.  Sammanträdesplanen 2019 antas.
2.  Rådsmöten kommer äga rum under följande datum 2019:
Tisdagen den 12 mars
Tisdagen den 7 maj
Onsdagen den 11 september
Onsdagen den 9 oktober
Tisdagen den 17 december.
Samtliga möten äger rum klockan 13:00 utom den 17 december då mötet äger rum klockan 16:00.
 
Beskrivning av ärendet
- Förslag till sammanträdestider för år 2019.
Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20181212.pdf (107 kb)