Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2020-02-05

Sammanträde 2020-02-05

Datum
Klockan
13:00
Plats

§1 Information från ordföranden

Dnr 2020/KS 0030

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor.

§2 Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2020/KS 0031

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende Björkbackens äldrecentrum.

§3 Svar på brev angående Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2020/KS 0056 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Det kommunala pensionärsrådet antar svar på brev avseende Björkbackens äldrecentrum som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådet har mottagit ett brev avseende Björkbackens äldrecentrum. Rådet har formulerat ett förslag till svar på brevet.

Bilagor
Brev till det kommunala pensionärsrådet 2020-01-21.pdf
Svar på brev 2020-02-05.pdf

§4 Information från enhetschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Dnr 2020/KS 0032

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor.

• Utredning av mat till vård- och omsorgsboende, dagverksamhet och hemtjänst.
• Brukarundersökningar 2020.
• Information om upphandling av vård- och omsorgsboende.
• Information om vårens omgång av balansskolan.
• Ekonomiskt resultat för äldreomsorgen.
• Invigning av träffpunkt i kyrkans lokaler.
• Anhörigkonsulent.

§5 Meddelanden till kommunala pensionärsrådet

Dnr 2020/KS 0033

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till det kommunala pensionärsrådet listas.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -12-18 § 1103.pdf

§6 Övriga frågor

Dnr 2020/KS 0034

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.

• Fråga om hörselombud på särskilt boende.