Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2020-08-20

Sammanträde 2020-08-20

Datum
Klockan
13:00
Plats
digitalt

§1 Information från ordföranden

Dnr 2020/KS 0030

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande i det kommunala pensionärsrådet informerar om aktuella frågor.
- Budgetförutsättningar inför 2021.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-06-11 § 48.pdf

§2 Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2020/KS 0031

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef delger aktuell information kring Björkbackens äldrecentrum.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -06-17 § 56.pdf

§3 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Dnr 2020/KS 0032

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor.
- Statsbidrag Äldreomsorgslyftet
- Statsbidrag för merkostnader på grund av covid-19 inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning
- Information om insatser under covid-19 inom äldreomsorgen i Tyresö kommun
- Information om nya äldreboendet Villa Fornudden
- Information om IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) fördjupade nationella tillsyn av förutsättningar för individuell vård o ch behandling inom äldreomsorgen

Bilagor
Information till det kommunala pensionärsrådet - lägesbild covid-19 och Björkbackens äldrecentrum juli 2020.docx

§4 Meddelanden till kommunala pensionärsrådet

Dnr 2020/KS 0033

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
Brev till KPR juni 2020.docx
Svar på brev från Tyresöinvånare.docx

§5 Övriga frågor

Dnr 2020/KS 0034

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Eventuella övriga frågor behandlas.