Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2022-03-24

Sammanträde 2022-03-24

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Besök av Åsa Miranda och Mia Irstad gällande bostadsanpassning

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Besök av Åsa Miranda och Mia Irstad gällande bostadsanpassning

2 Besök av Eva Joelsson Tyresö arkivet

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras
Beskrivning av ärendet
Under våren 2021 har ett arbete med att skapa ett arkiv för Tyresös kulturhistoria påbörjats i kommunen. I arkivet kommer dokument att bevaras som speglar människor och verksamheter i Tyresö.

3 Besök från Eva Lindgren gällande uppföljning av granskningsrapporter

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Eva Lindgren från juridik- och utredning kommer och informerar om uppföljning efter granskningsrapporter

4 Behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden till kommunplanen 2023

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Representanterna från pensionärsorganisationerna saknar hur utbyggnaden av fler Träffpunkter i Tyresö ska planeras och finansieras. Synpunkten överlämnas till äldre- och omsorgsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2023, ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Äldre- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2023 (se bilaga).

Bilagor
Behovsanalys ÄoN 2023.docx
Tjänsteskrivelse behovsanalys äldre- och omsorgsnämnden till kommunplan 2023.docx

5 Information från ordföranden

Diarienummer 2022/KS 0022 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor

6 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/KS 0023 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor
* Flytten till Sköndalsvillan
* Pandemiläget
* Stadsbidrag
* Kyrkans lokaler

7 Björkbackens äldrecentrum 2022

Diarienummer 2021/KS 0407 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende Björkbackens äldrecentrum

8 Meddelande till KPR 2022

Diarienummer 2021/KS 0332 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Meddelande till kommunala pensionärsrådet listas:
* Avtalsuppföljning av Trollängens vård- och omsorgboende
* Redovisning av pågående uppdrag och motioner för äldre- och omsorgsnämnden 2022
* Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2021
* Granskningsrapport för Villa Fornuddens vård- och omsorgsboende
* Uppföljande svar på revisionsrapport gällande granskning av hemtjänsten i Tyresö kommun
* Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021
* Anteckningar från Nestors seniorråd 20220304

Bilagor
2021ÄON 0114_Avtalsuppföljning av Trollängens vård- och omsorgboende.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-01-24 § 6.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 12.docx
Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2021.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 13.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 14.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 16.docx
Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf
Anteckningar från Nestors seniorråd 20220304.pdf
Minnesanteckningar seniorrådet_20220304.pdf
Äldre_digitala tjänster_delstudie 3 Seniorråd 220304.pdf
lärande inom hemtjänst_ corona seniorråd.pdf
Flyer_ fallföreläsning_ seniorer vår-22.pdf

9 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0031 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp
* Referensgrupp för Träffpunkten

§1 Besök av Åsa Miranda gällande bostadsanpassning

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Besök av Åsa Miranda gällande bostadsanpassning

§2 Besök av Eva Joelsson och Carolina Virtala Tyresö arkivet

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Under våren 2021 har ett arbete med att skapa ett arkiv för Tyresös kulturhistoria påbörjats i kommunen. I arkivet kommer dokument att bevaras som speglar människor och verksamheter i Tyresö.

§3 Besök från Eva Lindgren och Yvonne Lavrell gällande uppföljning av

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Eva Lindgren och Yvonne Lavrell från juridik- och utredning kommer och informerar om uppföljning efter granskningsrapporter

§4 Behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden till

Kommunala pensionärsrådets beslut
Representanterna från pensionärsorganisationerna saknar hur utbyggnaden av fler Träffpunkter i Tyresö ska planeras och finansieras. Synpunkten överlämnas till äldre- och omsorgsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2023, ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Äldre- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för
förvaltningen inför kommunplanen 2023 (se bilaga).

Bilagor
Behovsanalys ÄoN 2023.docx
Tjänsteskrivelse behovsanalys äldre- och omsorgsnämnden till kommunplan
2023.docx

§5 Information från ordföranden

Diarienummer 2022/KS 0022 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor

§6 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/KS 0023 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor

Flytten till Sköndalsvillan
Pandemiläget
Stadsbidrag
Kyrkans lokaler

§7 Björkbackens äldrecentrum 2022

Diarienummer 2021/KS 0407 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende Björkbackens äldrecentrum

§8 Meddelande till KPR 2022

Diarienummer 2021/KS 0332 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Meddelande till kommunala pensionärsrådet listas:
Avtalsuppföljning av Trollängens vård- och omsorgboende
Redovisning av pågående uppdrag och motioner för äldre- och
omsorgsnämnden 2022
Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens
verksamheter 2021
Granskningsrapport för Villa Fornuddens vård- och omsorgsboende
Uppföljande svar på revisionsrapport gällande granskning av
hemtjänsten i Tyresö kommun
Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021
Anteckningar från Nestors seniorråd 20220304

Bilagor
2021ÄON 0114_Avtalsuppföljning av Trollängens vård- och omsorgboende.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-01-24 § 6.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 12.docx
Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2021.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 13.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 14.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 16.docx
Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf
Anteckningar från Nestors seniorråd 20220304.pdf
Minnesanteckningar seniorrådet_20220304.pdf
Äldre_digitala tjänster_delstudie 3 Seniorråd 220304.pdf
lärande inom hemtjänst_ corona seniorråd.pdf
Flyer_ fallföreläsning_ seniorer vår-22.pdf

§9 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0031 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp