Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2022-12-01

Sammanträde 2022-12-01

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Ny nationell anhörigstrategi

Diarienummer 2022/KS 0176 005

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Anhörigkonsulenten Marika Skarpenhed fortsätter att gå igenom den nya nationella anhörigstrategin

2 Information från ordföranden

Diarienummer 2022/KS 0022 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor
* Information från kommunfullmäktiges budgetsammanträde 24/11-22

3 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2021/KS 0407 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende på Bondevägen

4 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2022/KS 0023 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor
* Styr-el (vad händer vid elbrist)
* Kommunplanen
* Anstånd Björkbacken
* Återhämtningsbonus

5 Inkommen fråga kring särskild försiktighetsåtgärd på vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2022/KS 0315

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Inkommen fråga kring särskild försiktighetsåtgärd på vård- och omsorgsboende där John Henriksson svarar

Bilagor
KPR om korttidsboende.pdf

6 Meddelande till KPR -Ärendet utgår

7 Övriga frågor- Ärendet utgår

§36 Ny nationell anhörigstrategi – Ärendet utgår

Diarienummer 2022/KS 0176 005

§37 Information från ordföranden

Diarienummer 2022/KS 0022 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor
- Information från kommunfullmäktiges budgetsammanträde 24/11-22

§38 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2021/KS 0407 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende på Bondevägen

§39 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2022/KS 0023 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor
- Styr-el (vad händer vid elbrist)
- Kommunplanen
- Anstånd Björkbacken
- Återhämtningsbonus

§40 Inkommen fråga kring särskild försiktighetsåtgärd på vård- och

Diarienummer 2022/KS 0315

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Inkommen fråga kring särskild försiktighetsåtgärd på vård- och omsorgsboende där John Henriksson svarar

Bilagor
KPR om korttidsboende.pdf

§41 Meddelande till KPR -Ärendet utgår

Diarienummer 2021/KS 0332 001

§42 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0031 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
- John Henrikson ordnar så att KPR får prova på lunch från hemtjänsten nästa möte 9/2-22 kl. 12:30
- SPF Seniorerna har tillsammans med Allmänna Arvsfonden tagit fram ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sveriges alla kommuner.

Ett mått som saknas idag. Arbetet mäter och analyserar, via de officiella data/nyckeltal som finns tillgängliga idag, och tar fram årsvisa redovisningar och rankinglistor.

Rapporten kan beställas via förbundskansliet, SPF Seniorerna.