Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2010-06-09

Sammanträde 2010-06-09

Datum
Klockan
Plats

14 Miljöbedömning, när innebär en detaljplan betydande miljöpåverkan och en MKB behövs

15 Förslag till detaljplan för Bäverbäcken, område för flerbostadshus och golfverksamhet, på fastigheterna Bävern 3 – 6 samt delar av Bävern 2, Gimmersta 1:1 och Bollmora 2:1

16 Planuppdrag för bostäder längs Bollmora allé på fastigheterna Järnet 6 och del av Bollmora 1:94

17 Programsamråd Planuppdrag ”lekland” vid Petterboda del av Bollmora 2:1

18 Kommande etapp för detaljplanläggning inom Östra Tyresö