Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2007-06-20

Sammanträde 2007-06-20

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvarolista 2007-06-19.pdf (84 kb)
Mötesinformation

 

§1042 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 22 - 24 (bilagor)

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Tillsyn av Magelungens behandlingscenter (bilaga)

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________

§1043 Information

Anna SteeleKarlström

- Informerar om nya spadtaget på det nya äldreboendet Krusmyntan

- Tackar alla ledamöter och ersättare för den gångna våren

§1044 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser denna gång

- beslut fattat av socialchefen 2007-06-13 avseende Ansökan om stimulansbidrag hos Länsstyrelsen i Stockholms län till vårdöverenskommelser inom missbrukarvården. Beslutet bifogas.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.