Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-09-18

Sammanträde 2013-09-18

Datum
Klockan
Plats

1073 Information om driften av Ängsgårdens äldreboende – muntlig presentation

1074 Projekt ” Samordnat stöd till barn i familjer med missbruksproblematik."

1075 Anmälan om granskning av Trollbäckens bostadsenhet

1076 Delårsbokslut per augusti 2013 och prognos för budgetåret

1077 Information om placeringskostnader för barn och ungdomar 2009-2013

1078 Revidering av delegationsordningen

1079 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista.pdf (93 kb)

§1073 Information om driften av Ängsgårdens äldreboende ­ muntlig presentation

§1074 Projekt "Samordnat stöd till barn i familjer med missbruksproblematik"

§1079 Anmälan av delegationsbeslut

§1080 Anmälningar / Meddelanden

§1081 Muntlig information och frågor