Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2019-02-20

Sammanträde 2019-02-20

Datum
Klockan
14:30
Plats
Bollmora

1 Information om Tyresövallen

Dnr 2019/SBF 0023

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
My Lundblad Wistedt, arkitekt i Tyresö kommun, informerade om arbetet med Tyresövallen.

2 Information om Granängstorget

Dnr 2019/SBF 0024

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Carolina Fintling Rue, enhetschef inom stadsbyggnadsförvaltningen, informerade om kommande planarbete vid Granängstorget.

3 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapport för stadsbyggnadsförvaltningen bifogas.

Bilagor
månadsrapport_01 januari_2019.docx

4 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
delegationsbeslut_jan.pdf