Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2014-01-21

Sammanträde 2014-01-21

Datum
Klockan
18.00
Plats
Lindalen

1 Ersättning till röstmottagare i val till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014

Dnr 2013/VN 0003 004

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Ersättning till röstmottagare vid allmänna val och val till Europaparlamentet 2014 fastställs enligt kanslienhetens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kanslienheten har tagit fram ett förslag på ersättning till röstmottagare som arbetar vid 2014-års allmänna val och valet till Europaparlamentet 2014. Se bifogade tjänsteskrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ersättning till röstmottagare vid allmänna val och val till Europaparlamentet 2014.pdf

2 Förtidsröstning i val till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014

Dnr 2013/VN 0004 004

Valnämndens förslag till beslut
1. Att besluta att förtidsröstning inför val till Europaparlamentet 7 maj till 24 maj samt val till Riksdag, kommun och landsting 27 augusti till 13 september ska genomföras på huvudbiblioteket, Trollbäckens bibliotek, biblioteket i Strand samt på Servicecenter under respektive verksamhets ordinarie öppettider.

2. Att Servicecenter har öppet för förtidsröstning den 25 maj och 14 september med samma öppettider som vallokalerna.

3. Att uppdra åt kanslienheten att rekrytera personal som ska genomföra förtidsröstning 7 maj till 24 maj samt 27 augusti till 13 september.

Beskrivning av ärendet
Förtidsröstning erbjuds före de officiella valdagarna för personer som inte kan eller vill rösta i den egna vallokalen på valdagen. Valnämnden i varje kommun ansvarar för förtidsröstningen. Förtidsröstningen ökar i omfattning och att den genomförs på ett säkert och ordnat sätt är valnämndens ansvar. Huvudbiblioteket har under tidigare val varit väldigt hårt belastat under förtidsröstningen varför det krävs en lokal till i centrum. Förslaget går ut på att tillhandahålla förtidsröstning på huvudbiblioteket, Trollbäckens bibliotek, biblioteket i Strand samt på Servicecenter under respektive verksamhets öppettider.

Servicecenter föreslås, precis som vid valet 2010 ha öppet för mottagning av förtidsröster den 25 maj respektive 14 september.

Kanslienheten förslås få i uppdrag att rekrytera personer som ska bemanna förtidsröstningen

Bilagor
Tjänsteskrivelse lokaler och bemanning förtidsröstning valen 2014.pdf

3 Vallokaler i val till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014

Dnr 2013/VN 0005 004

Valnämndens förslag till beslut
- Att valnämnden beslutar om att använda de vallokaler som anges i bilaga vid val till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och vid val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014.

Beskrivning av ärendet
I bifogad bilaga redovisas förslag på vallokaler vid val till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och vid val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014. Jämfört med valet 2010 har skett en mindre förändring avseende vallokaler i några distrikt. Ett valdistrikt i Tyresö Strand centrum har tillkommit.

Bilagor
Tjänsteskrivelse vallokaler valen 2014.pdf
Förteckning över vallokaler 2014.pdf

4 Information om kommunstyrelsens beslut om att anlita Posten AB för hantering av förtidsröster 2014

Dnr 2013/KS 0377 004

Valnämndens förslag till beslut
- Valnämnden noterar informationen

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2013, § 186, att använda posten vid hantering av förtidsröster.
Se bifogat protokollsutdrag.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-11-26 § 187.pdf

5 Information om budget för valen år 2014

Valnämndens förslag till beslut
- Valnämnden noterar informationen

Beskrivning av ärendet
Ulrika Josephson Westberg, chef för kommunkansliet, informerar muntligen om budget för de båda valen år 2014.

6 Kommunikationsplan för val till Europaparlamentet samt val till riksdag, kommun och landsting 2014.

Dnr 2014/VN 0002 004

Valnämndens förslag till beslut
Valnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Ulrika Josephson Westberg, chef för kommunkansliet, informerar muntligen om kommunikationsplan för val till EU-parlamentet och val till riksdag, kommun och landsting.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (49 kb)

§1 Ersättning till röstmottagare i val till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014

Dnr 2013/VN 0003 004

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Ersättning till röstmottagare vid allmänna val och val till Europaparlamentet 2014 fastställs enligt kanslienhetens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kanslienheten har tagit fram ett förslag på ersättning till röstmottagare som arbetar vid 2014-års allmänna val och valet till Europaparlamentet 2014. Se bifogade tjänsteskrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ersättning till röstmottagare vid allmänna val och val till Europaparlamentet 2014.pdf

§2 Förtidsröstning i val till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014

Dnr 2013/VN 0004 004

Valnämndens beslut
1. Att besluta att förtidsröstning inför val till Europaparlamentet 7 maj till 24 maj samt val till Riksdag, kommun och landsting 27 augusti till 13 september ska genomföras på huvudbiblioteket, Trollbäckens bibliotek, biblioteket i Strand samt på Servicecenter under respektive verksamhets ordinarie öppettider.

2. Att Servicecenter har öppet för förtidsröstning den 25 maj och 14 september med samma öppettider som vallokalerna.

3. Att uppdra åt kanslienheten att rekrytera personal som ska genomföra förtidsröstning 7 maj till 25 maj samt 27 augusti till 14 september.

Beskrivning av ärendet
Förtidsröstning erbjuds före de officiella valdagarna för personer som inte kan eller vill rösta i den egna vallokalen på valdagen. Valnämnden i varje kommun ansvarar för förtidsröstningen. Förtidsröstningen ökar i omfattning och att den genomförs på ett säkert och ordnat sätt är valnämndens ansvar. Huvudbiblioteket har under tidigare val varit väldigt hårt belastat under förtidsröstningen varför det krävs en lokal till i centrum. Förslaget går ut på att tillhandahålla förtidsröstning på huvudbiblioteket, Trollbäckens bibliotek, biblioteket i Strand samt på Servicecenter under respektive verksamhets öppettider.

Servicecenter föreslås, precis som vid valet 2010 ha öppet för mottagning av förtidsröster den 25 maj respektive 14 september.

Kanslienheten förslås få i uppdrag att rekrytera personer som ska bemanna förtidsröstningen

Bilagor
Tjänsteskrivelse om förslag på lokaler och bemanning för förtidsröstning 2014.pdf

§3 Vallokaler i val till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014

Dnr 2013/VN 0005 004

Valnämndens beslut
- Att valnämnden beslutar om att använda de vallokaler som anges i bilaga vid val till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och vid val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014.

Beskrivning av ärendet
I bifogad bilaga redovisas förslag på vallokaler vid val till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och vid val till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014. Jämfört med valet 2010 har skett en mindre förändring avseende vallokaler i några distrikt. Ett valdistrikt i Tyresö Strand centrum har tillkommit.

Bilagor
Tjänsteskrivelse vallokaler valen 2014.pdf
Förteckning över vallokaler 2014.pdf

§4 Information om kommunstyrelsens beslut om att anlita Posten AB för hantering av förtidsröster 2014

Dnr 2013/KS 0377 004

Valnämndens beslut
- Valnämnden noterar informationen

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2013, § 186, att använda posten vid hantering av förtidsröster.
Se bifogat protokollsutdrag.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-11-26 § 187.pdf

§5 Information om budget för valen år 2014

Valnämndens beslut
- Valnämnden noterar informationen

Beskrivning av ärendet
Ulrika Josephson Westberg, chef för kommunkansliet, informerar muntligen om budget för de båda valen år 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20140121.pdf (45 kb)

§6 Kommunikationsplan för val till Europaparlamentet samt val till riksdag, kommun och landsting 2014.

Dnr 2014/VN 0002 004

Valnämndens beslut
- Valnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Ulrika Josephson Westberg, chef för kommunkansliet, informerar muntligen om kommunikationsplan för val till EU-parlamentet och val till riksdag, kommun och landsting.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20140121.pdf (45 kb)