Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2017-05-16

Sammanträde 2017-05-16

Datum
Klockan
18:30
Plats
Lindalen

1 Valdistriktsindelning för allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019 *

Dnr 2017/VN 0002 004

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
* Valdistrikt indelas enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2018 och 2019".

Beskrivning av ärendet
Inför allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkt har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars i år och uppskattning av beräknad inflyttning senast våren 2019 utifrån pågående bostadsbyggnadsprojekt. Utifrån genomgången föreslås att ett antal förändringar av distriktsindelningen genomförs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse valdistriktsindelning för allmänna val 2018 samt val till Europaparlamentet 2019.pdf
Valdistrikt Tyresö kommun 2018 och 2019.pdf
Valdisktikt 2018 - röstberättigande per valdistrikt nuvarande och ny indelning.pdf
Föreslagna förändringar av valdistrikt 2018-2019_170505.pdf
Valdistrikt 2018 och 2019.pdf
Valdistrikt 2016_170505.pdf

2 Valkretsindelning för val till kommunfullmäktige 2018 *

Dnr 2017/VN 0001 004

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
* Tyresö kommun utgör en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen beslutade i november 2014 om ett antal ändringar i vallagen som påverkar hur val genomförs och mandat fördelas. De nya reglerna ska börja gälla vid valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2018. Med anledning av dessa förändringar behöver kommunen se över valkretsinledningen inför val till kommunfullmäktige 2018. Huvudregeln är att varje kommun ska bestå av en valkrets. Med anledning av detta föreslås att Tyresö kommun utgörs av en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse valkretsindelning för val till kommunfullmäktige 2018 Tyresö kommun.pdf

3 Information om förändringar i vallagen

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför valet 2018 aktualiseras flera förändringar i vallagen. Kommunkansliets chef Ulrika Westberg Josephson redogör muntligen för ändringarna och hur dessa påverkar valadministrationen.

4 Information till valnämnden

Dnr 2017/VN 0004 001

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En skrivelse angående eventuella åtgärder för att stärka valdeltagandet i röstsvaga distrikt har inkommit till valnämnden från beredningen för medborgardialog och mångfald (bilaga). Valnämnden kommer att bereda och fatta beslut i ärenden avseende vallokaler och förtidsröstningslokaler under hösten. Skrivelsen kommer att inkluderas i underlaget för dessa beslut.

Bilagor
Skrivelse från beredningen för medborgardialog och mångfald till valnämnden.pdf

§1 Valdistriktsindelning för allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019

Dnr 2017/VN 0002 004

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Valdistrikt indelas enligt förslag i bilaga "Valdistrikt i Tyresö 2018 och 2019".

Beskrivning av ärendet
Inför allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkt har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars i år och uppskattning av beräknad inflyttning senast våren 2019 utifrån pågående bostadsbyggnadsprojekt. Utifrån genomgången föreslås att ett antal förändringar av distriktsindelningen genomförs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse valdistriktsindelning för allmänna val 2018 samt val till Europaparlamentet 2019.pdf
Valdistrikt Tyrseö kommun 2018 och 2019.pdf
Valdisktikt 2018 - röstberättigande per valdistrikt nuvarande och ny indelning.pdf
Föreslagna förändringar av valdistrikt 2018-2019_170505.pdf
Valdistrikt 2018 och 2019.pdf
Valdistrikt 2016_170505.pdf

§2 Valkretsindelning för val till kommunfullmäktige 2018

Dnr 2017/VN 0001 004

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Tyresö kommun utgör en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen beslutade i november 2014 om ett antal ändringar i vallagen som påverkar hur val genomförs och mandat fördelas. De nya reglerna ska börja gälla vid valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2018. Med anledning av dessa förändringar behöver kommunen se över valkretsinledningen inför val till kommunfullmäktige 2018. Huvudregeln är att varje kommun ska bestå av en valkrets. Med anledning av detta föreslås att Tyresö kommun utgörs av en valkrets för val till kommunfullmäktige 2018.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse valkretsindelning för val till kommunfullmäktige 2018 Tyresö kommun.pdf

§3 Information om förändringar i vallagen

Valnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför valet 2018 aktualiseras flera förändringar i vallagen. Kommunkansliets chef Ulrika Westberg Josephson redogör muntligen för ändringarna och hur dessa påverkar valadministrationen.

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20170516.pdf (162 kb)

§4 Information till valnämnden

Dnr 2017/VN 0004 001

Valnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En skrivelse angående eventuella åtgärder för att stärka valdeltagandet i röstsvaga distrikt har inkommit till valnämnden från beredningen för medborgardialog och mångfald (bilaga). Valnämnden kommer att bereda och fatta beslut i ärenden avseende vallokaler och förtidsröstningslokaler under hösten. Skrivelsen kommer att inkluderas i underlaget för dessa beslut.

Bilagor
Skrivelse från beredningen för medborgardialog och mångfald till valnämnden.pdf