Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2018-09-12

Sammanträde 2018-09-12

Datum
Klockan
09:00
Plats
Nyboda

1 Valnämndens preliminära rösträkning vid valet till riksdag, kommun och landsting 2018

Valnämndens förslag till beslut
1 Resultatet av valnämndens preliminära rösträkning godkänns.
2 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Enligt 12 kapitlet 1 § vallagen ska valnämnden på onsdagen efter valdagen sammanträda för att granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Under onsdagsräkningen bedöms de förtidsröster som underkänts av valdistrikten under valdagen, förtidsröster som inte hunnit fram till valdagen samt brevröster från utlandet. Resultatet av sammanräkningen är preliminärt och redovisas i särskilt protokoll med tillhörande resultatsbilagor för respektive val. Protokollet med resultatet av sammanräkningen biläggs även till valnämndens sammanträdesprotokoll. Sammanträdet är offentligt.

§21 Valnämndens preliminära rösträkning vid valet till riksdag, kommun och landsting 2018

Dnr 2018/VN 0021 004
 
Valnämndens beslut
1 Resultatet av valnämndens preliminära rösträkning godkänns.
2 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt 12 kapitlet 1 § vallagen ska valnämnden på onsdagen efter valdagen sammanträda för att granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Under onsdagsräkningen bedöms de förtidsröster som underkänts av valdistrikten under valdagen, förtidsröster som inte hunnit fram till valdagen samt brevröster från utlandet. Resultatet av sammanräkningen är preliminärt och redovisas i särskilt protokoll med tillhörande resultatsbilagor för respektive val. Protokollet med resultatet av sammanräkningen biläggs även till valnämndens sammanträdesprotokoll. Sammanträdet är offentligt.
 
Bilagor
Protokoll, Valnämndens preliminära rösträkning 2018-09-12.pdf