Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2019-05-29

Sammanträde 2019-05-29

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Valnämndens preliminära rösträkning vid Europaparlamentstvalet 2019

Valnämndens förslag till beslut
1. Resultatet av valnämndens preliminära rösträkning godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Enligt 12 kapitlet 1 § vallagen ska valnämnden på onsdagen efter valdagen sammanträda för att granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Under onsdagsräkningen bedöms de förtidsröster som underkänts av valdistrikten under valdagen, förtidsröster som inte hunnit fram till valdagen samt brevröster från utlandet. Resultatet av sammanräkningen är preliminärt och redovisas i särskilt protokoll med tillhörande resultatbilaga. Protokollet med resultatet av sammanräkningen biläggs även till valnämndens sammanträdesprotokoll. Sammanträdet är offentligt.

§26 Valnämndens preliminära rösträkning vid val till Europarlamentet 2019

Dnr 2019/VN 0014 004
 
Valnämndens beslut
1. Resultatet av valnämndens preliminära rösträkning godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt 12 kapitlet 1 § vallagen ska valnämnden på onsdagen efter valdagen sammanträda för att granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Under onsdagsräkningen bedöms de förtidsröster som underkänts av valdistrikten under valdagen, förtidsröster som inte hunnit fram till valdagen samt brevröster från utlandet. Resultatet av sammanräkningen är preliminärt och redovisas i särskilt protokoll med tillhörande resultatbilaga. Protokollet med resultatet av sammanräkningen biläggs även till valnämndens sammanträdesprotokoll. Sammanträdet är offentligt.
 
Bilagor
Protokoll Valnämnden preliminära rösträkning, Val till Europaparlamentet.pdf
Resultatbilaga, valnämndens preliminära rösträkning, Val till Europaparlamentet 2019.pdf

§27 Ändrat sammanträdesdatum för valnämnden

Dnr 2018/VN 0029
 
Valnämndens beslut
1. Det planerade sammanträdesdatumet den 26 juni flyttas till den 18 september.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 
Beskrivning av ärendet
Då budgetuppföljningen och utvärderingen av valet inte kommer att vara slutförd till den 26 juni föreslås att sammanträdet flyttas till den 18 september.
Beslut/Protokollsutdrag
§27_prot_20190529.pdf (146 kb)