Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för äldreomsorg > Sammanträde 2014-04-29

Sammanträde 2014-04-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

Partierna disponerar rum för gruppmöte: Koalitionen kl 17.00 i Kanholmsfjärden och
oppos Läs mer...itionen kl 17.00 i Ingaröfjärden.

5 Information om ersättningsmodell för särskilt boende

6 Ansökan om stimulansbidrag för att förbereda och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV 2014

8 Rapportering av ej verkställda beslut, ej verkställda inom 3 månader, kv 1, år 2014

9 Tillägg till avtal Attendo Care, Ljung och Slottsovalen

10 Ansökningar om grundbidrag till pensionärsföreningar

11 Matglädje tävling för särskilt boende